RUG zoekt huisdichter 2015-2016

De UK en de universiteit zijn weer op zoek naar een nieuwe huisdichter. Ben jij dat misschien? Stuur dan je gedichten in! (English version below)

Ieder jaar wordt een student van de RUG tot nieuwe huisdichter benoemd. Een jaar lang schrijft deze huisdichter gedichten, die verschijnen op de website van de UK.

Daarnaast zijn er allerlei activiteiten waar de huisdichter voor uitgenodigd wordt, te beginnen met de opening van het Academisch Jaar op 31 augustus. Je krijgt de kans om evenementen te organiseren en op te treden met je gedichten.

Wij zoeken jouw gedichten

De UK en de universiteit zijn nu op zoek naar kandidaten voor het huisdichterschap 2015-2016. Word jij de opvolger van Jephta de Visser?

Je kunt meedoen door vijf gedichten te sturen naar uk@rug.nl. Voeg ook een brief bij, waarin je uitlegt waarom jij huisdichter wilt worden. Eén gedicht moet over de universiteit gaan.

Voorwaarden

Om mee te doen, moet je student zijn. En goed kunnen dichten natuurlijk.

Jury

De gedichten worden door een jury beoordeeld. Voorzitter is schrijver en hoogleraar psychologie hoogleraar Douwe Draaisma. Andere leden zijn dichteres Fieke Gosselaar en studente en voorzitter van literaire studentenvereniging Flanor Esmé van den Boom. Ook de huidige huisdichter Jephta de Visser beoordeelt mee en een studentredacteur van de UK.

Deadline

De deadline is 15 juni.

Voor vragen kun je bellen of mailen met Christien Boomsma (tel. 050 – 363 6695 / c.m.boomsma@rug.nl)

English version:

The UK and the university are once again seeking a new in-house poet. Could it be you? Send us your poems!

Every year, a new RUG student is appointed the in-house poet of the university. For the duration of the year, he or she writes poems that are published on the website of the UK.

What’s more, there are many activities that the in-house poet is invited to perform at, starting with the opening of the academic year on 31 August. You get the chance to organise events and perform with your poems.

We want your poetry!

The UK and the university are now looking for candidates who aspire to be the in-house poet for the academic year of 2015-2016. Will you follow in the footsteps of Jephta de Visser?

You can apply by sending five poems to uk@rug.nl. Please include a letter in which you explain why you want to be the next in-house poet. One of the poems has to be about the university.

Terms and conditions

To apply, you have to be a student of the university during the academic year 2015-2016 – and you need to be able to write good poetry, too! For the first time this year, English-language poems are also eligible.

Jury

A jury will assess the poems. The chairman of the jury is writer and professor of psychology, Douwe Draaisma. The current in-house poet Jephta de Visser is also a member, as are the head of the literary student association Esmé van den Boom and poet Fieke Gosselaar.

Deadline

Deadline is 15 June.

If you have any questions, contact Christien Boomsma (tel. 050 – 363 6695 / c.m.boomsma@rug.nl)