dorleijn-bg

Nederland, Groningen 20120306. prof. dr. G.J. (Gillis) Dorleijn. Hoogleraar Nederlandse letterkunde, i.h.b. de Moderne Nederlandse letterkunde. Nevenwerkzaamheden: Lid Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen NWO; Lid (voorzitter) Stichting Nederlandse Lietraire Klassieken; Lid G.A. van Oorschotstichting; Lid Raad van Toezicht Boekmanstichting; Lid redactie Nederlandse Letterkunde. foto: Pepijn van den Broeke