bg-van-berkel

Groningen 20140912. Gebrandschilderde ramen in het academiegbouw. Rijksuniversiteit. foto: Pepijn van den Broeke