laptops-voor-boven

Groningen 20140930. Veel beeldschermen (laptops, tablets) bij college pedagogiek, Geertsemazaal Academiegebouw. foto: Pepijn van den Broeke