Advies: uit de bus en op de fiets

Studenten die per trein naar Groningen komen, moeten uit de bus en op de fiets naar de RUG of de Hanzehogeschool komen. Dat vindt de Student Advies Commissie.

De commissie heeft een jaar lang uitgebreid onderzoek gedaan naar de bereikbaarheid van de onderwijsinstellingen. Ze interviewden deskundigen en studenten. Daarnaast deden ze veldwerk. Hun rapport werd vanmiddag gepubliceerd.

Fietsers moeten de ruimte krijgen op plaatsen waar ze het straatbeeld bepalen, zoals op Zernike, rondom het UMCG en de Korreweg. Daar moeten de rijbanen voor auto’s smaller worden om plaats te maken voor een brede fietsboulevard, is het advies van de SAC.

Andere aanbevelingen

– Bestaande fietsroutes moeten worden doorgetrokken tot buiten de gemeentegrenzen, zodat er een hoogwaardig fietsnetwerk ontstaat.
– Fietsenstallingen rondom het hoofdstation moeten toegankelijker worden voor studenten die de stad per streekbus bereiken. Nu stappen ze bijna allemaal over op de stadsbus.
– De ‘Slimme Route’, een initiatief van de gemeente, moet worden uitgebreid tot aan het hoofdstation. Bovendien moet deze route breder gemaakt worden.
– Fietsers moeten voorrang krijgen bij de beruchte bottleneck aan de Eikenlaan.

Mijd het centrum

De studentencomissie roept studenten op om het centrum te mijden als ze van het station naar Zernike rijden. ‘De Werkmanbrug (in de volksmond Museumbrug) is druk en gevaarlijk, de route is druk en het is zeker niet de snelste manier om je colleges te halen.’

Voor wie het hele onderzoeksrapport wil lezen: het wordt dezer dagen gepubliceerd op www.groningenbereikbaar.nl.

26-09-2014