Alumni: ‘Docenten niet streng genoeg’

Docenten zijn niet streng genoeg en sommige studenten hebben hun diploma niet verdiend, vinden alumni geneeskunde.

Zo’n 56 procent van de oud-studenten geneeskunde vindt dat docenten niet streng waren in de beoordeling van studenten. En 41 procent is van mening dat het voorkomt dat studenten een diploma krijgen zonder dat dat verdiend is.

De cijfers komen uit de WO monitor, die in het vertrouwelijk bestuurlijk overleg tussen het universiteitsbestuur en het faculteitsbestuur van geneeskunde is besproken. Iedere twee jaar krijgen afgestudeerden een jaar nadat zij hun diploma hebben gekregen het verzoek mee te werken aan een landelijk onderzoek naar ervaringen van afgestudeerden op de arbeidsmarkt.

Objectief oordelen

‘De percentages verbaasden ons enigszins omdat grosso modo de alumni heel tevreden zijn over de opleiding. De Groningse alumni scoren zelfs op vele terreinen hoger dan die van andere universiteiten’, reageert prodecaan onderwijs Jan Borleffs.

Borleffs denkt dat docenten vooral in de master, tijdens de coschappen, het lastig vinden om streng te zijn. ‘De ervaring is, ook bij alle andere geneeskunde opleidingen, dat het voor docenten die gedurende lange tijd met een coassistent optrekken, moeilijk is om een objectief oordeel te geven.’

Nieuw toetssysteem

De opleiding begint daarom in september met een nieuw toetssysteem voor de coschappen. Borleffs: ‘Bij dat nieuwe systeem wordt het mogelijk om longitudinaal te beoordelen en hopen we studenten dus beter te kunnen beoordelen en feedback te kunnen geven. De mastercoördinator bereidt deze verandering op dit moment voor.’

De WO monitor wordt in april bekendgemaakt.

 

11-02-2014