Amsterdamse fraude kan niet in Groningen

De grootschalige fraude met digitale toetsen zoals die in Amsterdam voorkwam, is in Groningen niet mogelijk.

Eerstejaarsstudenten aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) hebben massaal gefraudeerd bij computertoetsen van het vak statistiek. De studenten logden tegelijkertijd in op twee browsers en konden op die manier met het programma frauderen.

Met de ene browser maakten de ze de opgaves, waarna de goede antwoorden werden getoond. In de tweede browser konden deze goede antwoorden vervolgens opnieuw worden ingevuld, waarna alleen het tweede, foutloze resultaat werd geregistreerd. Zo’n vierhonderd studenten hebben van de truc gebruik gemaakt.

Scherp monitoren

‘Het is bij ons nog nooit voorgekomen, maar we zijn wel snel nagegaan of het zou kunnen. Dat is niet het geval’, zegt projectleider digitale toetsen Jan Folkert Deinum.

De RUG maakt gebruik van een ander programma dan de UvA. ‘Daarnaast is onze manier van inloggen via Blackboard anders en kunnen studenten maar één keer een tentamen digitaal inleveren. Niettemin gaan we wel contact opnemen met de UvA om te kijken wat we hiervan kunnen leren.’

Of er weleens wordt gefraudeerd in Groningen is volgens Deinum niet met zekerheid te zeggen, net als bij papieren toetsen. ‘Maar we monitoren scherp wat er gebeurt en proberen ook te leren van dit type problemen elders’, zegt Deinum.

17-04-2014