Arthur Veldman gaat nog even niet weg

Hoogleraar wiskunde Arthur Veldman heeft 800.000 euro binnengehaald voor zijn onderzoek naar extreme golven en de invloed daarvan op boorplatforms en windturbines.

De subsidie van technologiestichting STW zorgt ervoor dat de emeritus hoogleraar de komende vijf jaar nog verbonden blijft aan de RUG. ‘De berekening van golfkrachten is een van de thema’s die mijn halve leven bij me is gebleven. Het is een mooie afsluiter.’

Kracht van golven

De komende jaren gaat Veldman – in samenwerking met TU Delft en technologisch instituut MARIN – een simulatiemethode ontwikkelen die de kracht van grote golven op drijvende constructies voorspelt. ‘We kijken dan specifiek naar de beweging van een boorplatform, of de doorbuiging van de toren van een windturbine, zodat we kunnen berekenen hoe de toren of het platform moet worden aangepast om dat te voorkomen.’

Een berekening van Arthur Veldman

Een berekening van Arthur Veldman

Reddingsboten

Ook gaat Veldman onderzoek doen naar de reddingsboten op de boorplatforms. ‘Bij een calamiteit worden de reddingsboten, met man en al, vanaf grote hoogte in zee gegooid. Bij stormachtig weer kan dat mis gaan.’

Door te kijken naar het gedrag van de golven en de invloed daarvan op de reddingsboot, zoekt Veldman een manier om dat te verbeteren. ‘Misschien kun je iets aan de vorm van de boot doen. Of aan de timing, of je de boot in een golftop of dal laat vallen.’ Bij het MARIN zijn al experimenten uitgevoerd om straks te vergelijken hoe goed de berekeningen zijn.

Laatste ronde

Voor Veldman is de samenwerking met de industrie het meest belangrijk en wil in dit ‘laatste’ onderzoek veel tijd stoppen. ‘Ik wil mijn onderzoek, mijn werk van de afgelopen decennia, klaar maken voor gebruik. Dit is de laatste ronde waarin dat nog kan.’

17-12-2013