Automatische inschrijving voor tentamens

De ‘tentamenboete’ verdwijnt. De RUG gaat volgend studiejaar over op automatische inschrijving voor tentamens.

Onder meer studenten bij letteren en rechten moeten al jaren 15 euro betalen als ze zich te laat inschrijven voor een tentamen. Dat is in strijd met de wet, liet de Onderwijsinspectie onlangs aan de UK weten. Iedereen moet kosteloos een tentamen kunnen afleggen.

De ‘boete’ lijkt te verdwijnen, nu de universiteit het plan heeft om over te gaan op automatische inschrijving voor tentamens. ‘Inschrijving voor een vak betekent dan ook inschrijving voor tentamens’, zegt Luut Kroes, Directeur Onderwijs en Studenten.

Plannen

Het universiteitsbestuur heeft het plan inmiddels goedgekeurd, maar officieel moet het nog met het Managementberaad (adviesorgaan van de universiteit) worden besproken.

De automatische inschrijving moet vanaf september ingaan. Overigens heeft de invoering ervan volgens Kroes niets te maken met de recente kritiek van de Onderwijsinspectie op de ‘tentamenboete’. ‘Aanleiding was een notitie van een studentenpartij in de universiteitsraad, alweer enige tijd geleden’, zegt hij.

14-02-2014