‘Benoem een gereformeerde hoogleraar’

De voormalige gereformeerde kerken zouden een eigen bijzonder hoogleraar moeten hebben bij de theologische faculteit, vindt promovendus Tom-Eric Krijger. Ze zijn namelijk nauwelijks meer zichtbaar.

‘Je kunt niet ontkennen dat de huidige samenstelling van het college van bijzonder hoogleraren nogal eenzijdig is’, zegt Krijger. ‘Van de zes hoogleraren zijn er vijf benoemd vanuit een van de richtingen in de gefuseerde PKN. En alle vijf hebben die hun wortels in de Nederlands Hervormde Kerk.’

Integriteit

Krijger schreef een brief over de kwestie naar het Nederlands Dagblad. Weliswaar twijfelt hij geen moment aan de wetenschappelijke integriteit van de zittende hoogleraren, toch vindt hij dat de gereformeerde theologie en geschiedenis meer aandacht verdienen. ‘De vijf hebben een leeropdracht die samenhangt met de organisaties die hen hebben aangesteld. En ik denk dat het van belang is dat het geluid van de voormalige gereformeerde kerken ook op academisch niveau gehoord wordt.’

Meedenken

‘Heel sympathiek’, reageert bijzonder hoogleraar Henk van den Belt donderdag in een opiniestuk in het Nederlands Dagblad. Van den Belt – die zelf is benoemd vanuit de Gereformeerde Bond – had het opinieverhaal samen met een collega geschreven. ‘Het is altijd prettig als collega’s meedenken en meeleven’, schrijft hij over het voorstel van Krijger.

Toch is hij het er niet mee eens. ‘Het gaat niet om het bewaken van erfenissen, maar om het doordenken van actuele theologische vraagstukken’, stelt hij. Hij heeft op dit moment niet het gevoel dat de discussie wordt beperkt omdat er stemmen zouden ontbreken. ‘Maar het past ons om hier terughoudend over te zijn. Laat de faculteit maar bepalen of zoiets nodig is.’

19-11-2015