Beslismoment Yantai nog niet in oktober

De RUG zal niet op 19 oktober besluiten of het wel of niet een campus in Yantai zal oprichten. Die streefdatum wordt niet gehaald.

In verschillende vergaderstukken van de RUG staat 19 oktober genoteerd als het go/no-go-moment, de dag waarop het universiteitsbestuur beslist of de RUG een zustercampus in Yantai gaat realiseren of niet. Maar die datum blijkt niet meer te kloppen.

‘We halen oktober niet’, zei collegevoorzitter Sibrand Poppema onlangs in de universiteitsraad. ‘Dat was een streefdatum, maar echte deadlines zijn er niet. Het go/no-go-moment is pas aan de orde als we een aantal dingen toegezegd hebben gekregen’, zegt hij.

Zwart op wit

Eerst wil Poppema zwart op wit hebben dat de stad Yantai daadwerkelijk veertig miljoen euro gaat bijdragen. Pas dan zal de RUG in gesprek gaan met de provincie Shandong, om vervolgens een aanvraag voor het starten van de campus naar het Chinese ministerie van Onderwijs te sturen. Die aanvraag is van groot belang, omdat de Chinese overheid goedkeuring moet geven aan het plan.

‘En pas daarna komt het go/no-go-moment’, zegt Poppema. De vertraging werd door verschillende factoren veroorzaakt. ‘Yantai kreeg een nieuwe burgemeester. Die moest eerst helemaal worden bijgepraat. En toen kwam er ook een nieuwe viceburgemeester, die heb ik vorige week ook moeten bijpraten.’

Die vertraging is voor de RUG geen probleem, denkt de collegevoorzitter. Het geeft de universiteit juist meer tijd om zich voor te bereiden. Poppema verwacht in oktober een document te kunnen tekenen waarin de stad Yantai belooft veertig miljoen euro bij te dragen.

29-09-2015