Bètaprogramma’s als eerste naar China

De RUG ziet op de nieuwe zustercampus in China in de eerste plaats een rol weggelegd voor wiskunde, natuurwetenschappen, economie en bedrijfskunde.

Alle programma’s op de nieuwe RUG-campus in het Chinese Yantai zullen in het Engels worden aangeboden. Volgens rector magnificus Elmer Sterken ligt het daarom voor de hand om eerst te kijken bij de faculteiten die nu al een deel van hun colleges in die taal aanbieden.

Bij de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen (FWN) worden tien programma’s in het Engels verzorgd, bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) zijn dat er vier. ‘Dat lijken me daarom de eerste twee faculteiten die we daar heel eenvoudig kunnen starten’, aldus Sterken donderdag tijdens een vergadering van de universiteitsraad.

Farmacie

Ook ziet het universiteitsbestuur wel iets in een farmacieprogramma in Yantai. Farmacie valt ook onder FWN, maar wordt hier nog in het Nederlands verzorgd. Dat zou echter snel aangepast kunnen worden, denkt Sterken.

De geneeskundefaculteit naar China kopiëren is geen optie, omdat er geen ziekenhuis aanwezig is op de toekomstige RUG-campus in Yantai. Universiteitsbestuurder Jan de Jeu ziet wel heil in een programma in Europese Talen en Culturen. ‘Dat is voor de Chinese markt misschien wel interessant’, aldus De Jeu.

Hoewel het universiteitsbestuur wel wat ideeën heeft over de programma’s die het wil aanbieden in Yantai, is de kogel nog lang niet door de kerk. Het gaat niet alleen om de vraag, welke programma’s in Groningen al in het Engels worden verzorgd. Het is ook een kwestie van vraag en aanbod, aldus Sterken. ‘We moeten kijken waar behoefte aan is onder de toekomstige studentenpopulatie daar’, zegt de rector magnificus.

Yantai

Vorige week werd bekend dat de RUG in samenwerking met de Chinese landbouwuniversiteit een zustercampus begint in de noord-Chinese stad Yantai. Het wordt een ‘kleine kopie’ van Groningen, bedoeld voor Chinese studenten die de kwaliteit willen van een buitenlandse universiteit, maar niet het geld hebben om over de grens te studeren.

Maar ook studenten uit Nederland en andere landen kunnen erheen om een deel van hun RUG-studie te volgen. De programma’s die er te volgen zijn, moeten dan ook een kloon worden van diezelfde programma’s in Groningen en zullen draaien onder Nederlandse accreditatie, zegt Sterken. ‘Daarom kan het voor studenten aantrekkelijk zijn om hier of daar de studie voort te zetten.’

30-03-2015