Bewoners tegen aanpak fietsroutes Zernike

De gemeente wil de fietsroutes naar Zernike veiliger maken. Maar bewoners stribbelen tegen omdat er bomen moeten worden gekapt. De plannen zijn nu met een half jaar uitgesteld.

In Selwerd, Paddepoel en de Tuinwijk zijn meer dan tweeduizend handtekeningen tegen de bomenkap verzameld. Ook zijn er bezwaarschriften ingediend en hebben de Partij voor de Dieren en de SP raadsvragen gesteld. De bewoners zijn boos omdat zeventig bomen moeten wijken voor nieuwe fietspaden.

Sinds enkele jaren probeert de gemeente studenten te verleiden de zogenaamde ‘Slimme Routes’ naar de campus te nemen. Maar veel mensen vinden de voorgestelde wegen gevaarlijk. De gemeente wil daar nu iets aan doen, onder andere door de fietspaden in Park Selwerd te verleggen en verbreden.

bomenkap

Broedgebied

Het bestaande fietspad en voetpad worden omgedraaid om voor meer ruimte te zorgen. Maar dat betekent wel dat de bomen langs het pad moeten worden gekapt. ‘Door dit plan wordt er een heel broedgebied vernietigd’, zegt bewoner Harm Bakker, die een online petitie tegen de plannen begon.

Omdat er zoveel weerstand is, heeft de gemeente besloten de verbouwplannen met minimaal zes maanden uit te stellen. ‘Deze tijd wil het college gebruiken om met de omwonenden in gesprek te gaan. Bezwaren uit de omgeving doen wat ons betreft niet af aan het nut en de noodzaak van deze maatregelen. Wel willen wij samen met de omgeving bezien hoe de fietspaden het beste in de omgeving kunnen worden ingepast’, verklaren burgemeester en wethouders in een verklaring.

De gemeente heeft wel haast met de plannen. De stad wil graag de verkiezing van de Fietsersbond winnen en Fietsstad 2016 worden. Woensdagmiddag vergadert de commissie Beheer en Verkeer van de gemeenteraad over de kwestie.

11-04-2016