Bezorgde ouders sturen klaagbrief over tandheelkunde

Bezorgde ouders van twee eerstejaars studenten tandheelkunde hebben een klaagbrief gestuurd naar de Raad van Bestuur van het UMCG.

De ouders maken zich zorgen over de studiebelasting en het leerklimaat bij de opleiding. Wie de klagers zijn, is echter niet bekend. De brief is anoniem verzonden.

‘En dat is jammer, want normaal gesproken nodig je ze uit om het te bespreken. Maar dat is nu niet mogelijk. We kunnen er zo weinig mee’, reageert UMCG-woordvoerder Joost Wessels.

Nieuwsgierige journalisten

Volgens de schrijvers is de brief ook verzonden naar de Groninger Studentenbond en het Dagblad van het Noorden. Het bestuur van de Studentenbond weet echter van niets en het Dagblad heeft er nog niet over geschreven. Desondanks heeft de opleiding alle medewerkers en studenten gewaarschuwd voor vragen van nieuwsgierige journalisten over de brief, en ze geïnstrueerd de pers door te sturen naar de voorlichters van het UMCG.

Docenten en studentvertegenwoordigers hebben een reactie voorbereid, voor als er een artikel over de brief in de media zou verschijnen. Ook is een informatiebijeenkomst georganiseerd om studenten en medewerkers voor te lichten.

Gevoelig moment

De klaagbrief komt op een gevoelig moment voor de opleiding. Enkele maanden geleden besloot het bestuur van het UMCG drastische maatregelen te nemen na veelvuldige klachten van studenten over de angstcultuur bij tandheelkunde. De opleiding moest weer een veilige leeromgeving worden, waar studenten fouten durven te maken, vond het bestuur.

Het hoofd van het centrum voor tandheelkunde en mondzorgkunde (CTM) en een bachelorcoördinator besloten op te stappen na de kritiek. Sindsdien wordt er bij de opleiding gewerkt aan een cultuuromslag. Maar de anonieme klaagbrief suggereert nu dat de opleiding nog steeds niet in orde is.

Onderzoek

Volgens Wessels is na ontvangst van de brief een onderzoek gehouden onder de eerstejaars. ‘We houden nadrukkelijk de vinger aan de pols. We hebben gekeken naar het slagingspercentage en dat is niet zorgwekkend. In het eerste semester is driekwart van de studenten geslaagd. Ook is de studielast geëvalueerd en daaruit blijkt dat studenten gemiddeld 38 uur per week bezig zijn met hun studie. Het is een zware studie, zo staat ze ook bekend. Maar 38 uur is een normale werkweek.’

Over de brief zelf bestaat nog veel onduidelijkheid. Niet alleen is niet bekend wie de afzenders zijn, de brief werd ook verkeerd geadresseerd. Het UMCG ontving de boodschap uiteindelijk van een van de personen waaraan een kopie van de brief was gestuurd. Het UMCG zelf heeft de brief formeel nooit ontvangen. Mocht toch nog duidelijk worden wie de afzenders zijn, dan zal de opleiding de verontruste ouders alsnog uitnodigen voor een gesprek.

25-03-2015