Bijna achtduizend aanmeldingen

In totaal hebben zich 7816 aankomende studenten aangemeld bij de RUG. Ongeveer net zoveel als andere jaren.

Of er volgend jaar meer of minder eerstejaars aan een bachelor in Groningen beginnen dan andere jaren, is moeilijk te vergelijken. ‘Het zijn er tweeduizend meer dan een jaar eerder op hetzelfde moment, maar toen was er nog geen verplichte aanmeldingen voor 1 mei’, zegt Jan Wolthuis, beleidsmedewerker Onderwijs & Studenten.

Dit jaar moesten scholieren zich voor het eerst voor 1 mei aanmelden bij de universiteit van hun keuze. Zij moeten de komende weken verplicht een studiekeuzecheck doen. Studenten die zich na 1 mei aanmelden worden overigens niet geweigerd.

Meer switchers

Landelijk hebben meer dan 66.000 studenten zich aangemeld voor een bachelor aan een universiteit. En ook nu gaat zo’n 11 procent daarvan naar Groningen. ‘We zitten redelijk in lijn met voorgaande jaren. Opvallend is dat de vervroegde aanmelding bedoeld is om mensen vanuit het vwo beter naar het hoger onderwijs te begeleiden. Maar de groei zit vooral in de herinschrijvers, mensen die switchen naar een andere opleiding, hbo-instromers en mensen die van een andere universiteit overstappen naar de RUG’, aldus Wolthuis.

13-05-2014