‘Blijf investeren in bestuursbeurzen’

Studentenpartij SOG roept het universiteitsbestuur op om te blijven investeren in bestuursbeurzen, zodat de verengingen niet de dupe worden van het leenstelsel.

Dat schrijven de SOG-fractieleden in een brandbrief aan het universiteitsbestuur. De partij maakt zich ernstige zorgen over het voortbestaan van het profileringsfonds. Eerder trokken studentenverenigingen al aan de bel.

Studenten met studievertraging kunnen op dit moment aanspraak maken op het profileringsfonds. Studenten die een bestuursjaar doen, een functiebeperking hebben of vertraging oplopen door persoonlijke omstandigheden kunnen via het fonds compensatie krijgen. In de regeling staat echter dat studenten alleen recht hebben op ondersteuning als ze een prestatiebeurs ontvangen. Die verdwijnt echter als het leenstelsel wordt ingevoerd.

‘Gevolgen verzachten’

‘Met meer dan 150 verenigingen in Groningen is er een veelvoud aan studentbestuurders nodig, die allen meer of minder vertraging oplopen. Een paar maanden of zelfs een jaar vertraging wordt ineens een investering die kan oplopen tot duizenden euro’s. Het profileringsfonds is voor deze studenten de enige financiële tegemoetkoming en wordt voor veel verenigingen de redding om hun vereniging draaiende te houden’, schrijft de partij aan het universiteitsbestuur.

SOG roept het universiteitsbestuur daarom op om het profileringsfonds in de huidige vorm te laten voorbestaan en de bijdrage eventueel aan te vullen om de financiële gevolgen van het leenstelsel voor studentbestuurders en studenten met een functiebeperking te verzachten.

Eeuwig zonde

‘Als de plannen (voor het leenstelsel, red.) doorgaan moeten studentbestuurders ineens ruim 3.000 euro investeren bovenop de al hoge kosten die een bestuursjaar met zich mee brengt’, aldus de partij. Veel verenigingen zijn daardoor bang dat ze straks geen bestuurders meer kunnen vinden. ‘Uiteraard zou dit eeuwig zonde zijn voor het karakter van Groningen als studentenstad en voor alle activiteiten die deze verenigingen op touw zetten.’

Minimale investering

De partij denkt dat studenten – en met name functiebeperkte studenten – door het leenstelsel vaker een beroep zullen doen op het profileringsfonds (nu zijn het er 200). ‘Besturen zouden hierdoor minder compensatie ontvangen. SOG vindt echter dat het universiteitsbestuur moet garanderen dat de hoogte van de bestuursbeurzen op zijn minst gelijk blijven. De theoretische mogelijkheid dat het aantal aanspraken op het fonds zal toenemen, moet geen reden zijn om het bedrag per maand naar beneden bij te stellen. Door een minimale investering van de RUG kunnen verenigingen de vele activiteiten waarvan ook de RUG profiteert blijven organiseren.’

Donderdag ontmoeten SOG en universiteitsbestuur elkaar in de universiteitsraad.

18-11-2014