Vakbond zoekt het hogerop in kwestie promotiestudenten

Vakbond AbvaKabo overweegt in cassatie te gaan tegen de uitspraak van het Hof Leeuwarden, dat vorige maand oordeelde dat promotiestudenten geen werknemers zijn.

De vakbond had namens veertien promotiestudenten een zaak aangespannen tegen de RUG. De promotiestudenten krijgen in plaats van salaris een studiebeurs, waardoor de RUG geen werkgeversbelasting en pensioenskosten hoeft te betalen. Dat scheelt eenderde van de kosten. De promovendi vinden echter dat ze net als aio’s werk verrichten en recht hebben op onder meer pensioen en vakantiedagen.

Gezagsverhouding

De kantonrechter gaf de promovendi in 2009 gelijk, maar de universiteit ging in hoger beroep. Het Hof veegde onlangs na een jarenlang proces de uitspraak van de rechtbank van tafel. Er is geen sprake van een arbeidsovereenkomst, omdat er geen gezagsverhouding is tussen begeleiders en promotiestudenten.

‘We zijn het er absoluut niet mee eens’, reageert AbvaKabo-advocaat Ayse Simsek. ‘Dit is typisch een zaak waar bij je de feiten linksom of rechtsom kunt interpreteren. De kantonrechter oordeelde dat er wel een gezagsverhouding is en beargumenteerde dat uitgebreid.’

Geen verschil

Volgens de vakbond is er nagenoeg geen verschil tussen promotiestudenten en aio’s, die de universiteit wel als werknemers beschouwt. ‘Aio’s hebben net zoveel vrijheden en beperkingen. Voor de universiteit is dit een goedkope manier om zo veel mogelijk mensen te laten promoveren. Het Hof geeft ze de mogelijkheid om door te gaan’, zegt Simsek.

De vakbond heeft tot en met 23 juli tijd om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. Die oordeelt niet meer over de feiten, maar kijkt of het Hof de wet goed heeft toegepast. ‘Het is lastig, omdat het in deze zaak alleen om feitenwaardering gaat. Maar als onze cassatieadvocaat kans van slagen ziet, doen we het graag.’

De uitspraak was al op 23 april, maar werd vandaag officieel bekend. Het Hof trok de eerdere uitspraak  in vanwege ‘redactionele onvolkomenheden’. Simsek zegt daarom nog niet met de promotiestudenten voor wie de zaak is aangespannen te hebben gesproken.

Politiek

Overigens is de zaak inmiddels mogelijk ingehaald door de politiek. Minister Jet Bussemaker kondigde enkele weken geleden aan dat ze universiteiten de kans wil geven promovendi een beurs te geven. Na kritiek van de Raad van State zag ze daar voorlopig vanaf. Maar universiteiten mogen wel experimenteren om de effecten in kaart te brengen. De RUG heeft zich al aangemeld.

 

 

 

 

16-05-2013