Bussemaker: ‘Er komen duizenden extra docenten bij’

Er komen duizenden docenten bij in het hoger onderwijs, belooft minister Jet Bussemaker.

Dat zei ze in het televisieprogramma Buitenhof. Volgens de minister zal ze in de binnenkort te verschijnen strategische agenda, waarin de hoofdlijnen voor het hoger onderwijs voor de komende vier jaar staan, meer aandacht aan het onderwijs besteden.

‘En dat betekent dat er echt heel veel meer docenten bij kunnen komen. En dan heb ik het niet over tientallen of honderdtallen, maar over echt fundamentele aantallen’, aldus de minister.

Kleinschalig onderwijs

Volgens Bussemaker betekent dat dat het onderwijs weer kleinschaliger kan worden. ‘Dat er tussen studenten en docent weer veel meer contact kan komen. En dat ook de verbinding met de buitenwereld weer vorm krijgt. Iets meer idealisme in het onderwijs.’

Hoeveel docenten er precies bij komen, wil de minister nog niet zeggen. Dat blijft een verrassing, tot de strategische agenda verschijnt. De extra docenten worden in elk geval gefinancierd met het geld dat vrijkomt door het leenstelsel. ‘Daardoor hebben we stapsgewijs heel veel geld extra om te investeren in de kwaliteit van het onderwijs. En dat is ook echt dringend nodig.’

Rendementsdenken

Volgens de minister moet er een eind komen aan het rendementsdenken in het onderwijs. De universiteit is geen leerfabriek, waar zoveel mogelijk studenten er zo snel doorheen worden gejaagd om ze van een diploma te voorzien. ‘Maar anderzijds is het niet verkeerd om na te denken over hoeveel studenten hun diploma halen in de tijd die ervoor staat. Dat was tot voor kort vijftig procent of minder. Dat los je niet op door studenten erdoorheen te jagen, maar door studenten meer te motiveren en uit te dagen.’

Vrijdag kondigde de minister aan dat ze studeren in het buitenland aantrekkelijker wil maken. Universiteiten en hogescholen kunnen voor studenten die aan een instelling in Nederland en eentje in het buitenland studeren, in het kader van gezamenlijk onderwijs het collegegeld verlagen of zelfs kwijtschelden. De doctorsgraad wordt gelijkgesteld aan de PhD-graad die in het buitenland gebruikelijker is en studenten die naar het buitenland willen, kunnen voortaan een beroep doen op het profileringsfonds van hun instelling.

Promotierecht uitbreiden

Ook wil ze het promotierecht uitbreiden. Het wordt bij universiteiten mogelijk om naast hoogleraren ook anderen, bijvoorbeeld universitair hoofddocenten, te benoemen tot promotor. Nu is dat promotierecht alleen nog toegekend aan hoogleraren. Dat moet zorgen voor betere loopbaanperspectieven voor onderzoekers in Nederland en sluit volgens de minister aan bij een internationale ontwikkeling.

 

Luister naar de reactie van RUG-voorzitter Sibrand Poppema bij Radio 1:

18-05-2015