‘Combineer KEI-week en ESN-introductie’

In de universiteitsraad gingen vorige week stemmen op om de introductie van buitenlandse studenten door ESN te combineren met de KEI-week.

Dit weekend begint de introductieweek van ESN voor de nieuwe lichting buitenlandse studenten in Groningen. Voor Nederlandse studenten bestaat er geen introductieweek halverwege het collegejaar. Die moeten het hebben van de KEI-week in de zomer. Is het dan überhaupt wel mogelijk om de KEI-week en de ESN-introductieweek te combineren?

Integratie

Luut Kroes, directeur Onderwijs en Studenten bij de RUG, zou het leuk vinden. ‘We willen het liefst dat internationale en Nederlandse studenten met elkaar integreren. Daarom is het handig als ze samen allerlei activiteiten doen. Nu doen er nauwelijks internationals mee aan de KEI en zien we nauwelijks Nederlandse studenten bij de Welcoming Week. Daar moeten we eens met elkaar naar kijken.’

De KEI-week (KEI staat voor Kommissie Eerstejaars Introductie) bestaat al sinds 1969, en Nienke van Sligter, de huidge voorzitter van de organisatie, zegt dat er in de loop van de tijd een aantal tradities is ontstaan.

Openluchtfestival. Foto: KEI-week

Openluchtfestival. Foto: KEI-week

‘Tijdens de KEI-week presenteren de studentenverenigingen zichzelf aan de studenten, en daarna hebben ze hun eigen introductietijd in augustus’, zegt Van Sligter. ‘In september is de introductietijd dus al geweest.’

‘De internationals kiezen er meestal niet voor om al in augustus te komen, en daarom is de introweek meestal in september’, zegt ze. Dit is vaak omdat de studenten die in SSH-huizen wonen pas in de laatste week van augustus hun intrek kunnen nemen. Maar volgens Van Sligter heeft de KEI bij SSH voor flexibelere huurvoorwaarden gepleit, zodat buitenlandse studenten eerder kunnen komen.

Gemiste kans

Van Sligter erkent dat buitenlandse studenten de kans mislopen bepaalde aspecten van het studentenleven te leren kennen, omdat hun introductieweken op andere tijdstippen plaatsvinden dan die voor Nederlandse studenten. ‘En dat is nou juist waarom we de KEI-week organiseren: om te laten zien wat je allemaal kan doen als student, wat de stad te bieden heeft en om studenten de kans te geven nieuwe mensen te leren kennen.’

De ESN-vestiging in Groningen werd opgericht in 1989 en bestaat dus nog niet zo lang als de KEI-week. Huidig voorziter Jannick Brusse vindt het op papier ‘een mooi idee’ om de twee weken samen te voegen. Maar uiteindelijk wordt het lastig, vreest hij. ‘De KEI-week zit als het ware vast, omdat de plezierverenigingen zo zijn ingesteld dat hun activiteiten niet eerder plaats kunnen vinden.’ De ESN kan haar eigen introductieweek ook niet verder verplaatsen, want dan ontstaat er een conflict met de eerste week van het studiejaar.

international welcome ceremony resized

Welkomstceremonie voor buitenlandse studenten in de Martinikerk. Foto: Traci White

En eerder kan ook niet. ‘Het probleem is dat de KEI-week ruim twee weken vóór ons is, en dan zouden wij onze activiteiten enorm naar voren moeten schuiven’, zegt Brusse. ‘We zijn ook afhankelijk van de welcoming ceremonies van de RUG en de Hanze. Mensen kunnen zich na die ceremonies inschrijven voor onze activiteiten, maar de KEI-organisatie staat daar volledig los van.’

Collegejaar

Als de twee evenementen zouden fuseren en de KEI-week een weekje zou opschuiven, tot vlak voor het begin van het studiejaar, dan ziet Brusse buitenlandse studenten wel meedoen aan de KEI-week.

Dat de introductieweekends van sommige studieverenigingen samenvallen met bezigheden van ESN, maakt het voor internationals ook moeilijker om deel te nemen aan de meer traditionele Nederlandse activiteiten. Brusse denkt dat het logischer is om in eerste instantie de weekends van de studieverenigingen te verplaatsen. ‘Dat is een kleinere en meer voor de hand liggende stap dan ons met de KEI-week te combineren.’

Matthijs Katz, voorzitter van CUOS, benadrukt dat het idee om de twee evenementen te combineren slechts een suggestie is. ‘Het gaat slechts om een streven op de middellange of lange termijn’, zegt hij. ‘Naarmate er meer buitenlandse studenten naar Groningen komen, is het voor de integratie met Nederlandse studenten wenselijk dat ze dezelfde introductie gaan lopen.’

Geven en nemen

CUOS is zich wel bewust van de obstakels. ‘We weten dat het qua uitvoerbaarheid enkele problemen oplevert vanwege de latere huisvesting en de introductieactiviteiten van de studentenverenigingen. Hoe we hieromheen kunnen werken, moet nog blijken.’

Kroes zegt dat de KEI-organisatie en ESN op een gegeven moment hoe dan ook een compromis zullen moeten sluiten. ‘Voor beide partijen is het geven en nemen. De vorige keer dat we discussieerden over aanpassingen aan de KEI, heeft het vijf jaar gekost – dat laat nog maar eens zien hoe ingewikkeld het allemaal is. Maar we moeten het er wel over hebben.’

28-01-2016