Contact met Saoedi’s nu stabieler

De buffer van 7 miljoen euro voor Saoedische studenten in het UMCG wordt met 2 miljoen euro per jaar teruggebracht. Het contact met de Saoedi's is stabieler.

De medische faculteit bouwde de buffer op met het instellingsgeld van 32.000 euro per jaar, dat de Saoedische studenten betaalden om in Nederland geneeskunde te kunnen studeren. Dat was nodig ook, omdat de Saoedische overheid niet altijd een betrouwbare partner bleek.

‘De samenwerking is wispelturig geweest’, zei Teus Druyff, verantwoordelijk voor de begroting van het UMCG, tijdens een vergadering van de onderwijs- en onderzoeksraad van geneeskunde.

Sinds 2007 komen jaarlijks enkele tientallen Saoedische studenten naar Groningen. Ze zijn onderdeel van een scholingsprogramma van de Saoedische overheid waarbinnen 17.000 studenten naar het buitenland gestuurd worden om te studeren.

‘Het klopt’, zegt Madeleine Gardeur, hoofd van het bureau internationale samenwerking, ‘dat de Saoedische overheid wel eens beloofde dat er veertig studenten zouden komen en dat er dan maar dertig kwamen.’ Dan was er bijvoorbeeld een ander land op de proppen gekomen waar studenten medicijnen konden studeren. ‘Het aantal studenten werd dan verdeeld, waardoor wij er minder kregen.’

Geert Wilders

Ook werd de RUG strenger en stelde meer eisen – bijvoorbeeld wat betreft taalvaardigheden – en vielen vaker studenten uit. ‘Sommigen haalden het gewoon niet, dat was heel naar’, zegt Gardeur. En dan waren er nog de incidenten rond Geert Wilders – zoals de anti-islamstickers dit voorjaar – die de samenwerking onder druk zetten. De buffer moest eventuele klappen in inkomsten kunnen opvangen.

Het vertrouwen in de Saoedische overheid is desondanks gegroeid en de instroom is stabiel. ‘Inmiddels zijn de opbrengsten hoger dan de kosten’, zegt Druyff. ‘Daarnaast heeft de Saoedische overheid aangegeven tevreden te zijn met de studenten die we afleveren. Het buffergeld wordt nu gebruikt voor andere onderwijsdoeleinden’, zegt Druyff.

02-10-2014