Defensie werft studenten

Defensie gaat studenten van de RUG benaderen voor het Korps Nationale Reserve. Door bezuinigingen heeft Defensie duizenden extra reservisten nodig.

De extra reservisten zijn nodig voor de Nederlandse inzet in crisisgebieden. Ook zijn er in Nederland zelf meer reservisten nodig, als invallers voor de militairen die worden uitgezonden. Defensie gaat daarom nu onder meer studenten van de RUG en hogescholen in het Noorden verleiden om zich bij het Korps aan te sluiten, meldt Dagblad van het Noorden.

Vakken vullen

Reservisten zijn gewone burgers die zich parttime inzetten voor de krijgsmacht. De beroepsmilitairen voeren de reguliere taken uit, maar daar waar tekorten zijn of extra behoeftes ontstaan zijn reservisten nodig. De Nationale Reserve is volgens bataljonscommandant Hans Berding populair onder studenten. ‘Het verdient beter dan vakken vullen in de supermarkt. Het werk spreekt aan. Saamhorigheid, sportiviteit, uitdagingen aangaan en schietoefeningen volgen’, zegt hij in het Dagblad.

Nederland telt op dit moment zesduizend reservisten. Dat aantal moet de komende jaren meer dan verdubbelen.

28-11-2013