Definitief groen licht voor bursalenproef

Het experiment met promotiestudenten gaat door. Een motie van SP en D66 om van het experiment af te zien, is door de Kamer verworpen.


Kamerleden Paul van Meenen (D66) en Jasper van Dijk (SP) deden een laatste poging om het experiment van Bussemaker, dat zij op aanraden van de RUG heeft opgezet, tegen te houden. De minister wil als proef 2000 promovendi acht jaar lang een studiebeurs geven in plaats van een salaris.

Op die manier hoeven de universiteiten geen werkgeversbelasting en pensioenkosten te betalen. En dat scheelt eenderde van de kosten. Van Dijk en Van Meenen vinden dat de promovendi er wat betreft arbeidsvoorwaarden fors op achteruitgaan (promotiestudenten hebben ook geen recht op een arbeidsongeschiktheidsverzekering), dat ze volwaardige werknemers zijn en dat daarom de weerstand tegen het experiment groot is.

Verworpen

Maar de Kamerleden kregen de handen daarvoor niet op elkaar. De motie werd verworpen door VVD, PvdA, CDA en PVV.

De RUG gaat uiteraard deelnemen aan het experiment. De universiteit maakte jarenlang gebruik van beurspromovendi, maar moest daar in 2001 plotseling mee stoppen na gesprekken met de belastingdienst. Bussemaker schoot de RUG te hulp en hoopt met het experiment te bereiken dat Nederlandse studenten in eigen land blijven voor promotieonderzoek.

Uitgestapt

Maar niet alle universiteiten staan te springen om mee te doen. Amsterdam (UvA), Vrije Universiteit Amsterdam, Maastricht, Eindhoven, Delft, Nijmegen en Rotterdam zijn uitgestapt. En ook verschillende faculteiten in Leiden zijn niet van plan om promotiestudenten aan te nemen. Tilburg, Wageningen, Twente doen naast Groningen nog wel mee.

Van Meenen probeerde nog via een motie af te dwingen dat de medezeggenschapsorganen instemmingsrecht zouden krijgen voor deelname aan het experiment. Met een andere motie wilde hij minimumvereisten instellen voor de hoogte van de promotiebeurs. Maar ook deze moties werden verworpen.

11-06-2015