Kies die rector magnificus

In Nijmegen wil studentenpartij asap dat de rector magnificus voortaan democratisch wordt gekozen, net als in België. Ook een goed plan voor Groningen?

Op universiteiten in België is het de normaalste zaak van de wereld: een verkozen rector magnificus. Studenten en medewerkers kiezen de ‘ambassadeur’ van de universiteit. In Nederland is het de Raad van Toezicht die de rector aanwijst, met hulp van een zoekcommissie en na voordracht van het universiteitsbestuur.

De Nijmeegse studentenpartij wil echter ook een democratisch verkozen rector magnificus. Alleen dan krijgen studenten en medewerkers daadwerkelijk inspraak in universitair beleid. Hoe zit dat in Groningen?

‘Geen populair onderwerp’

Studentenpartij SOG vindt het in principe een goed plan. ‘Het is belangrijk dat een leider voldoende draagvlak heeft’, zegt fractievoorzitter Veerle Brink. ‘Maar we vragen ons af of een verkiezing de juiste manier is. Het is geen populair onderwerp. Daarnaast wordt nu op basis van profielschetsen en door de zoekcommissie gekeken of een kandidaat in het team past, dat is ook van belang.’

De universiteitsraad mag advies geven, maar de sollicitatie is dan al voltooid. Brink: ‘En dat advies kan aan de kant worden geschoven. We willen daarom wel een grotere rol voor studenten. Bijvoorbeeld door een student in de zoekcommissie, of door de universiteitsraad een kandidaat voor te laten dragen.’

‘Te weinig kennis’

Calimero ziet weinig in een gekozen rector. ‘Ook een kabinet en een minister worden niet direct verkozen. Daarnaast hebben leden van het universiteitsbestuur een specialistische functie, die voor veel studenten en medewerkers niet erg grijpbaar is: de kiezers hebben onvoldoende inzicht in wat een rector magnificus moet kunnen’, zegt vicevoorzitter Hannelore Vanderveen.

Wel ziet de partij iets in een halfjaarlijkse of jaarlijkse open evaluatie van de rector. ‘Op dit moment is er geen enkele mogelijkheid tot het aandragen van verbeterpunten of zelfs het uitspreken van ontevredenheid.’

‘Geen steun, geen benoeming’

En de rector zelf? De benoeming van Elmer Sterken in 2010 was opmerkelijk. Hij was immers voorzitter van de zoekcommissie. Net als de Nijmeegse rector Bas Kortmann, meent Sterken dat verkiezingen niet meteen voor meer steun zorgen. Een rector kan vrijwel onmogelijk worden benoemd zonder draagvlak, zegt hij. ‘Vooral de decanen, als vertegenwoordigers van de hoogleraren, de studenten en de universiteitsraad zijn van belang.’

Sterken heeft nog een jaar voor de boeg. Over een aantal maanden is duidelijk of zijn termijn wordt verlengd, of dat ook Groningen weer op zoek gaat naar een opvolger.

08-04-2014