Hbo-ers met propedeuse niet meer welkom

De RUG  wil geen studenten meer toelaten met een hbo propedeuse en havo als vooropleiding. Vanaf september 2015 zijn ze niet meer welkom.

Volgens het universiteitsbestuur zijn hun studieresultaten zo slecht, dat de universiteit eronder lijdt. Slechte rendementen zorgen ervoor dat de universiteit minder geld krijgt uit ‘Den Haag’.

‘Het is slecht voor het hbo, het is slecht voor de RUG en slecht voor het individu. Voor de studenten zelf is het een drama, je mislukt op de universiteit en moet dan weer met hangende pootjes terug. Voor het hbo is het ook ernstig omdat zij studenten verliezen die het goed doen. En voor de RUG is het slecht voor de rendementen. Drie keer slecht’, aldus bestuursvoorzitter Sibrand Poppema.

Tachtig procent haalt het

De nieuwe wet Kwaliteit in Verscheidenheid geeft universiteiten de mogelijkheid de hbo-ers met een havo-opleiding te weren. Zo’n twintig procent van hen haalt de norm voor het bindend studieadvies niet.

De universiteitsraad vindt het besluit van het bestuur te ver gaan. ‘Tachtig procent haalt het dus wel. Dat is een absurd percentage om uit te sluiten van een academische opleiding’, zei Steven Kroesbergen van SOG.

Studentenpartij Calimero eist dat het besluit wordt ingetrokken. ‘Aanstaande studenten kunnen nu al niet meer anticiperen op dit beleid. Er zijn ook andere mogelijkheden, zoals decentrale selectie en matching. Er zijn genoeg manieren te verzinnen om zorgvuldiger met deze studenten om te gaan’, zei Tobias Grond.

Faculteiten krijgen nog een kans

Het universiteitsbestuur wil dat niet. Poppema: ‘De mogelijkheid blijft om gewoon het hbo af te maken, vervolgens een schakeljaar te doen en dan in te stromen in de master.’

Hij geeft de faculteiten nog wel een kans om het bestuur op andere gedachten te brengen. Maar de kans daarop is klein. ‘We bespreken dit met de faculteiten. Als ze de hbo-ers willen houden, moeten ze aantonen dat ze wél voor een goed rendement zorgen. Zijn de studieresultaten onder de maat, dan kost ons dat geld. En niet alleen de RUG, want wij berekenen dat door aan de faculteiten. En dan hebben ze een probleem. Willen ze dat risico nemen?’, vroeg Poppema zich hardop af.

Update:  In de besluitenlijst van het universiteitsbestuur van 6 januari staat: ‘Het College besluit om vanaf 2015-2016 geen studenten meer bij de RUG toe te laten die een HBO propedeuse hebben met HAVO als vooropleiding.’ Een RUG-woordvoerder laat weten dat de kwestie desondanks toch genuanceerder ligt dan in de besluitenlijst en de uraad naar voren kwam: ‘We laten ze niet meer automatisch toe, maar gaan aanvullende eisen stellen. We maken daarmee gebruik van de mogelijkheden die de wet ons biedt.’

 

31-01-2014