Deurwaarders blijven af van stufi

Studenten die de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) geld verschuldigd zijn en alleen stufi als inkomstenbron hebben, hoeven niet meer bang te zijn dat de instantie beslag legt op hun rekening.

DUO heeft z’n beleid aangepast nadat twee studenten hierover bij de Nationale ombudsman hadden geklaagd.

Eigenlijk mag geen beslag worden gelegd op studiefinanciering. Echter, als het innen van de schuld uit handen wordt gegeven aan een deurwaarder, kan deze via een bankbeslag wel aan de studiefinanciering komen. Studenten die geen andere inkomstenbron hebben, raakten daardoor in financiële nood.

Inkomen

DUO heeft nu besloten z’n beleid aan te passen en afspraken te maken met deurwaarders. Ze pakken de schuldenaar voortaan pas aan als die persoon een ander inkomen heeft.

Bij studenten met meerdere inkomensbronnen en schulden bij DUO wordt nog wel beslag op de bankrekening gelegd. Maar de deurwaarder moet in die gevallen wel voldoende geld op de rekening laten staan, zodat de student in elk geval een minimum inkomen heeft om van rond te komen.

03-02-2014