Docenten moeten zelf hun evaluaties doorspitten

Docenten van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen krijgen geen samenvatting meer van de evaluaties die studenten maakten van hun colleges. Wegbezuinigd.

Studenten vullen na afloop van elke collegereeks een evaluatieformulier in. Handig voor de docenten om te weten wat er beter kan of wat juist gewaardeerd wordt. En om ervoor te zorgen dat docenten niet te veel tijd kwijt zijn met het doorspitten van soms honderden formulieren, werden de antwoorden op open vragen netjes samengevat door een studentassistent. Maar dat werd te duur.

‘We moesten zo’n twintig procent bezuinigen op ondersteunende eenheden zonder dat onze dienstverlening er teveel onder zou lijden’, zegt portefeuillehouder middelen Rita Landweerd van GMW. ‘ Dit is dus een van de vele maatregelen die we afgelopen jaar, in overleg met de faculteitsraad, hebben genomen.’

Tijdrovend

Toch is niet iedereen uit die raad daar blij meer. Docente pedagogiek Anke de Boer is kritisch. ‘Je leert als docent enorm uit zo’n overzicht. Je kunt jezelf verbeteren. Maar het is erg tijdrovend ze een voor een door te nemen’, zei ze tijdens de laatste vergadering.

Ze vreest dat lang niet elke docent de verantwoordelijkheid en tijd zal nemen om de evaluaties zelf door te bladeren.

Collega-docent Rink Hoekstra ziet het probleem niet zo. ‘Persoonlijk vind ik dat het doorlezen van de evaluaties hoort bij je taak als docent’, zegt hij. ‘Dat kost misschien een uurtje, dus ik snap dat niet iedereen er blij mee is, maar ik vind het geen probleem.’

Een voorstel om de samenvatting te laten maken door de jaarvertegenwoordiging van de studenten, stuitte op protest. ‘Dan wordt het nog moeilijker studenten te vinden om daaraan mee te doen.’

 

19-09-2013