‘Docenten spreken slecht Engels’

Docenten spreken slecht Engels, vindt een meerderheid van de studenten. Ze raken erdoor afgeleid.

Uit onderzoek van studentenvakbond LSVb blijkt dat 57 procent van de studenten wordt afgeleid door het gebrekkige Engels van hun docenten. Ze krijgen daardoor minder mee van de inhoud van het college.

En dat is een slechte zaak, vindt de LSVb. ‘We zien hierin een mogelijk gevaar voor de kwaliteit van het onderwijs. Internationalisering kan van grote toegevoegde waarde zijn, maar is geen doel op zich. De kwaliteit moet voorop staan’, zegt voorzitter Stefan Wirken.

Meer Engelstalig

Landelijk is het aanbod van Engelstalige masteropleidingen in vier jaar tijd gestegen van 64 naar 80 procent. Wirken: ‘Het aantal Engelstalige opleidingen groeit, maar het Engelse niveau van docenten groeit niet mee.’ Volgens de LSVb-voorzitter moeten universiteiten zorgvuldig overwegen of ze Nederlandse opleidingen Engelstalig willen maken. ‘Deze keuze moet gebaseerd zijn op de toegevoegde waarde voor het onderwijs, niet op prestige of extra inkomsten.’

De bond vindt dat docenten beter moeten worden voorbereid op het geven van Engelstalig onderwijs. Zo zou er meer aandacht moeten zijn voor trainingen van docenten op Engelse taalvaardigheid. Ook vindt de LSVb dat studenten de mogelijkheid moeten houden om te kiezen tussen Nederlandstalig of Engelstalig onderwijs.

Donderdag vindt een hoorzitting in de Tweede Kamer plaats over Engels in het hoger onderwijs.

09-12-2015