‘Doe meer voor vluchtelingen’

De RUG doet al veel voor vluchtelingen. Maar het kan nog beter, vindt de Personeelsfractie.

De RUG is flink actief in het helpen en ondersteunen van vluchtelingstudenten, staat in een memo die de universiteit heeft opgesteld na vragen van media en subsidieverstrekkers over wat de RUG voor vluchtelingen doet. Maar dat is nog niet genoeg, vindt de Personeelsfractie.

De RUG spendeert jaarlijks zo’n 40.000 euro aan vluchtelingstudenten en –scholieren. De universiteit geeft al dertig jaar aan de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF (ruim 22.000 euro per jaar) en heeft samen met de Hanzehogeschool en het Alfa College een voorbereidend jaar opgezet (kosten 17.000 euro per jaar) waardoor twintig studenten zich jaarlijks kunnen voorbereiden op een studie.

Daarnaast neemt de RUG deel aan Scholars at Risk, waardoor er vorig collegejaar 32 vluchtelingstudenten in Groningen terecht konden. ‘We zullen er alles aan doen om UAF-studenten zich thuis te laten voelen en ze te helpen elk obstakel dat ze daarbij tegenkomen te overwinnen’, belooft de universiteit.

‘Bel mevrouw Jansen’

Maar daar mag van de Personeelsfractie best een schepje bovenop. ‘Het ontbreekt aan ambitie’, zegt u-raadslid Casper Albers. ‘Onder studenten en medewerkers leeft de behoefte om iets te betekenen voor vluchtelingen, desnoods in hun vrije tijd. De Hanzehogeschool is een minor gestart voor vluchtelingen. Dergelijke voortvarendheid hadden we ook van de RUG verwacht. Wees niet passief, maar neem een actieve houding aan’, hield hij het universiteitsbestuur voor.

Volgens bestuurder Sibrand Poppema is de RUG ‘een van de grote spelers’ als het op het begeleiden van vluchtelingen aankomt en zal de universiteit de bestaande programma’s zeker doorzetten. Maar ook nieuwe ideeën zijn welkom, zegt hij. ‘We vragen echt aan RUG-medewerkers om ideeën in te brengen via mevrouw Jansen. En dan zullen we kijken wat we extra kunnen doen voor deze groep mensen.’

En daarmee doelt hij op studentendecaan Ineke Jansen, die al enkele jaren vluchtelingstudenten aan de RUG begeleidt. ‘Studenten en medewerkers ondernemen allerlei persoonlijke initiatieven die een positief effect kunnen hebben op de situatie voor toekomstige vluchtelingstudenten. Het zou erg helpen als mevrouw Ineke Jansen daarover wordt geïnformeerd, zodat zij dit kan communiceren met andere organisaties die zich bezighouden met vluchtelingstudenten, zoals UAF, het ministerie van onderwijs, de gemeente, etc.’, aldus de memo.

‘Meer doen onnodig’

Overigens is niet iedereen het met de oproep van de Personeelsfractie eens. Volgens Lijst Sterk is het aantal vluchtelingen niet significant hoger dan voorgaande jaren. ‘Tot nu toe zijn er 48 duizend vluchtelingen, blijkt uit cijfers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) van december. In 2002 waren dat er 69 duizend. Dus de oproep om meer beleid zien we niet zo zitten. Wel willen we dat het huidige beleid blijft. Het is maar al te gemakkelijk om te zeggen, doe hier iets aan of doe daar iets aan. Wij houden de focus graag bij de kerntaken; onderwijs en onderzoek’, aldus fractievoorzitter Teunis Dokter.

15-12-2015