Docenten Duits zonder Duitse studie

Om docent Duits te worden hoef je straks geen bachelor Duitse taal en cultuur meer op zak te hebben. Er is een groot tekort aan eerstegraads docenten, dus iedereen die ‘iets taalkundigs heeft gestudeerd’ is welkom bij de educatieve master.

De toelatingseisen voor de educatieve master Duits zijn met ingang van aankomend studiejaar aangepast. Vanwege ‘een groot tekort aan gekwalificeerde leraren Duits in het voortgezet onderwijs’ is een bachelor Duits niet meer nodig. Het landelijke tekort werd vorig jaar geschat op 4 à 5 procent, zo’n 150 leerkrachten.

Het betreft een pilot, opgezet door universiteitenvereniging VSNU, het Regieorgaan Geesteswetenschappen en het ministerie. Vijf universiteiten werken mee aan het programma. Elke universiteit heeft een gedeelte van het curriculum samengesteld. Zo verzorgt de RUG het historisch cultuurwetenschappelijke vak.

Geen harde eis

Hoewel het de voorkeur heeft dat studenten tijdens de bachelor al ’30 EC aan bestudering van Duitsland hebben besteed’, is dat geen harde toelatingseis. Wel moeten studenten de Duitse taal op B2-niveau beheersen – dat is het niveau dat je behaalt als je slaagt voor je vwo-eindexamen. Verder moeten ze een bachelor hebben afgerond met een specialisatie die ‘taalkundig, letterkundig of cultuurkundig’ van aard is. Een toelatingscommissie beoordeelt alle aanmeldingen.

Gerry Wakker, decaan van de letterenfaculteit, is niet bang dat het niveau van de nieuwe instroomstudenten te laag zal zijn. ‘Alles is landelijk afgestemd met instemming van alle betrokken decanen’, verklaart Wakker. Ze benadrukt vooral dat de eindkwalificaties van de educatieve master Duits niet ter discussie staan.

Goed nadenken

Het is nog onduidelijk of de master binnen de RUG wordt aangeboden als apart programma of als variant op de bestaande educatieve master. ‘Het vakinhoudelijk deel zal voor de nieuwe master inderdaad anders van aard zijn. Hierover wordt in landelijk verband op dit moment goed nagedacht’, aldus Wakker.

Op basis van het aantal informatievragen heeft de letterendecaan er vertrouwen in dat de pilot effect zal sorteren. Wakker rekent volgend collegejaar op meer nieuwe inschrijvingen voor de educatieve master Duits.

14-03-2016