Een bezemklas voor statistiek II

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen heeft een oplossing voor psychologiestudenten, die te maken krijgen met studievertraging door de nieuwe jaarindeling. Maar er zitten nog wel wat haken en ogen aan. Dat wel.

‘Statistiek II, een vak in het tweede jaar van de bachelor is een entreevoorwaarde voor je bachelorthesis’, vertelt Karel Brookhuis, studiecoördinator van GMW. Door de nieuwe jaarindeling zouden studenten die het vak niet in één keer haalden, zich niet in kunnen schrijven voor het schrijven van de thesis. Met een half jaar vertraging als bonus.

Voor studenten die het tentamen in één keer halen, is er geen probleem. Brookhuis: ‘Zij kunnen per 3 februari meteen beginnen. We zorgen ervoor dat de resultaten van het tentamen, dat deze week gemaakt is, zo snel mogelijk bekend worden. Voor die groep is er geen probleem.’

Het bezemklasje in

Voor de groep die over drie weken de herkansing moet maken, is het ingewikkelder. ‘Die mogen over vier weken, mits ze het tentamen in de herkansing halen, plaatsnemen in een bezemklasje bachelor thesis.’

Deze studenten zijn echter wel uitgesloten van de onderzoeksgerichte bachelor: ‘Als je in de bezemklas zit, kun je enkel de therapeutische kant doen.’ De motivatie: ‘De studenten weten dat ze, als ze een onderzoeksgerichte scriptie willen schrijven, Statistiek II in één keer moeten halen. Als je dat niet kunt , terwijl je weet dat het moet, ben je ook niet echt onderzoeksgericht.’

‘Oplossing voor weinig mensen’

Brookhuis schat in dat er zo’n zeven tot acht studenten met dit probleem kampen. Hij schat dat ongeveer vier studenten in de bezemklas terecht komen, maar de resultaten van het tentamen zijn nog niet bekend. Selena Dolderer van de studentenfractie SVGMW noemt de oplossing ‘niet ideaal’: ‘Ze hebben in ieder geval geprobeerd om met een oplossing te komen, maar het is een oplossing voor maar heel weinig mensen.’

Volgens haar had de studie dit probleem eerder aan moeten zien komen. Dolderer: ‘Ik snap dat een nieuwe jaarindeling een flinke verandering is, maar ze hadden zich op dit probleem kunnen voorbereiden. Zo’n probleem kan grote financiële gevolgen hebben voor de studenten die het vak niet halen. Die hebben meteen een half jaar vertraging.’

30-01-2014