‘Een sprong in het diepe’

Het voorlopige advies van de adviescommissie van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) beschrijft de RUG-plannen voor een zustercampus in Yantai als ‘een sprong in het diepe’.

De commissie werd in juni opgericht om het faculteitsbestuur te adviseren over de plannen voor de Universiteit van Groningen-Yantai (UGY). Het derde commissielid, Tom Wansbeek, besloot het voorlopige advies niet te onderschrijven, vooral omdat hij de tijd nog niet rijp vindt. ‘In zijn ogen zou een advies als dit nuttiger zijn als we meer zouden weten dan we nu doen.’

FEB-decaan Harry Gerretsen benadrukt met klem dat de plannen voor UGY nog volop in ontwikkeling zijn. Maar commissieleden Beppo van Leeuwen en Frans Rutten noemen de dynamische aard van de plannen ‘geen aanvaardbaar argument’. ‘Een project van deze schaal en met deze impact op de langere termijn, kan niet worden gestart zonder gedegen haalbaarheidsonderzoek of businessplan.’

Voordelen

De commissie zet uiteen welke voordelen de campus naar verwachting zal opleveren, namelijk: meer naamsbekendheid en wereldwijde zichtbaarheid voor de universiteit; meer buitenlandse studenten; meer onderzoeken; meer uitwisselingsmogelijkheden; en meer samenwerking met de Nederlandse en Chinese industrie.

Het voorlopige advies wijst erop dat Chinese studenten naar verhouding al oververtegenwoordigd zijn op de faculteit en dat het daarom ‘onwenselijk’ is om het aantal Chinese studenten nog verder te verhogen.

Een van de meest gehoorde voordelen van de UGY-campus is de grote kans op samenwerking met, en eventuele werkgelegenheid bij de technologische industrie in Yantai, maar de adviescommissie stelt dat dat op dit moment ‘slechts een aanname’ is.

‘De informatie over de industrieën en onderzoeksinstituten die in de stad Yantai en de provincie Shandong zijn gevestigd, is beperkt tot een lijst met namen, die niets bewijst over eventuele mogelijkheden voor vruchtbare samenwerking of onderzoeksopdrachten.’

Businessplan

Ook wordt in het voorlopige advies geanalyseerd in hoeverre er een echt businessplan bestaat of beschikbaar is gesteld: ‘een businessplan sensu stricto is niet beschikbaar en is zelfs bij diverse gelegenheden geweigerd’, zoals bij ontmoetingen met het Nederlandse ministerie van Onderwijs.

Aannames dat de bevolking van de provincie Shandong voldoende garantie biedt voor een goede instroom van studenten, zijn niet afdoende onderzocht, aldus de commissie. ‘Deze verwachting berust niet op gedegen onderzoek en de beoogde collegegeldbedragen zijn niet in de markt getest.’

Het Nederlandse ministerie van Onderwijs heeft officieel verklaard een regel te zullen schrappen, die voorschrijft dat studenten van Nederlandse zustercampussen minstens één jaar in Nederland moeten verblijven. Deze regel zou namelijk in strijd zijn met de Chinese voorschriften. Maar volgens het rapport zou die verandering op zijn vroegst pas in de zomer van 2016 van kracht worden. Dat kan gevolgen hebben voor de werving van studenten, want de eerste bachelorcolleges in Yantai gaan volgens de huidige plannen in de herfst van 2016 van start.

Rationele besluitvorming

Ook de manier waarop de plannen tot dusver zijn gevorderd, wordt negatief beoordeeld. ‘De indruk overheerst dat het UGY-plan hoe dan ook zal worden uitgevoerd, tenzij er een enorm extern obstakel verschijnt’, staat in het rapport. ‘Deze aanpak laat onvoldoende ruimte voor weloverwogen, rationele besluitvorming in het belang van de RUG en FEB, en daarmee in het belang van acceptatie en het aangaan van verplichtingen.’

Het rapport geeft toe dat de Yantai-plannen ‘een belangrijke stap vooruit’ zouden kunnen betekenen voor de strategische ontwikkeling van de faculteit. Maar op basis van de mogelijke risico’s en het gebrek aan structurele garanties tot dusver, ‘voelt het in de eerste plaats alsof we een sprong in het diepe wagen’.

Het rapport werd op 29 september gepubliceerd. RUG-woordvoerder Gernant Deekens zegt dat het RUG-bestuur vooralsnog niet officieel heeft gereageerd op de bevindingen van de FEB-commissie.

Samen met de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, is FEB volgens de huidige plannen een van de eerste faculteiten van de RUG die een curriculum aan zou bieden op de zustercampus. Het FEB-bestuur is van plan haar eigen businessplan op te stellen en hoopt de bevindingen uit dat plan in de lente van 2016 te presenteren.

16-10-2015