Eerder een baan en hoger salaris voor langstudeerder

Studenten die uitlopen met hun studie vinden eerder een baan en krijgen een hoger salaris dan studenten die nominaal studeren.

Dat blijkt uit een onderzoek onder 824 oud-studenten van de RUG. Snel studeren is niet altijd gunstig, concludeert onderzoeker kwaliteitszorg Carlien Vermue in haar rapport. ‘Een opvallende uitkomst is dat hoe langer de student uitloopt in zijn masteropleiding, hoe sneller hij of zij een baan heeft en hoe meer hij of zij verdient.’

Een mogelijke verklaring is volgens Vermue dat het afstuderen wordt uitgesteld totdat er zicht is op een baan. Of dat tijdens de opleiding meer tijd is besteed aan activiteiten naast de studie, zoals bestuurlijke ervaring of het oprichten van een bedrijf, en het opzetten van een netwerk waardoor sneller een baan wordt gevonden, die bovendien meer oplevert.

Stage

Maar ook het doen van een stage zorgt ervoor dat studenten meer succes hebben op de arbeidsmarkt. Alumni die stage hebben gelopen hebben vaker een baan, vinden sneller een baan, verdienen meer en zijn meer tevreden met hun baan. Hetzelfde geldt voor studenten die een meer praktische opleiding hebben gevolgd. Hoe praktischer de opleiding, hoe vaker en sneller ze een baan hebben en hoe meer ze verdienen.

Studenten die veel kans willen maken op een baan, moeten zich inschrijven bij de faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB). ‘De faculteit Letteren heeft de meeste alumni die behoren tot de werkloze beroepsbevolking’, aldus het rapport. ‘Gedrags- en Maatschappijwetenschappen heeft het hoogste percentage alumni dat op zoek is naar ander werk en bij FEB is dit percentage het laagst. Afgestudeerden van de faculteit Rechtsgeleerdheid doen er het langst over om een eerste betaalde baan te vinden.’

Tevreden

Verder blijkt uit de enquête onder voormalige RUG-studenten dat medici per uur het meest verdienen en alumni van letteren het minst. ‘De combinatie van kleinere contracten met een laag uurloon zorgt ervoor dat de alumni van letteren het minst te besteden hebben per maand.’ Daar staat tegenover dat RUG-studenten van letteren en wiskunde & natuurwetenschappen significant meer tevreden zijn met hun huidige baan dan hun mede-alumni.

Medici verdienen niet alleen het meest, ze zijn ook het meest tevreden met hun baan. Het minst tevreden met hun huidige functies zijn oud-studenten van rechten en ruimtelijke wetenschappen.

‘Met andere woorden: alumni die hun opleiding praktijkgerichter vonden, langer dan gepland over hun opleiding deden, bestuurlijke ervaring hebben opgedaan, afgestudeerd zijn bij medische wetenschappen en een hbo, vwo of andere vooropleiding hebben, verdienen het meest in hun baan’, schrijft Vermue.

Lage cijfers

De RUG houdt jaarlijks een enquête onder haar alumni om te peilen hoe tevreden ze zijn over de opleiding die ze hebben gevolgd en hoe snel ze een baan hebben gevonden. Net als voorgaande jaren blijkt nu ook weer dat de Groningse alumni de laagste rapportcijfers geven voor de voorlichting over de studie- en beroepsmogelijkheden, en de voorbereiding op de actuele beroepspraktijk. De universiteit heeft daarom carrièrecentrum Next opgericht, maar de effecten daarvan zijn nog niet te meten.

24-11-2015