Eerste Kamer zet vraagtekens bij meer macht studenten

Onderwijsminister Bussemaker wil studenten en medewerkers meer macht geven. Maar de Eerste Kamer zet veel vraagtekens bij haar wetsvoorstel.

Na dagenlange discussies en een stortvloed aan amendementen waren de Tweede Kamerleden er eindelijk uit: opleidingscommissies moeten meer te zeggen krijgen, studiepunten moeten niet meer zomaar ongeldig kunnen worden verklaard en collegegeldvrij besturen wordt ingevoerd. Maar nu worden de leden op hun vingers getikt door hun collega’s in de Eerste Kamer.

Die vinden dat er namelijk veel schort aan het wetsvoorstel dat door minister Jet Bussemaker is ingediend.

Houdbaarheid tentamencijfers

Ze zetten vooral vraagtekens bij het plan om de houdbaarheidsdatum van studiepunten te beperken. Volgens het wetsvoorstel kan een tentamencijfer alleen vervallen als de kennis of vaardigheden van de student ‘aantoonbaar zijn verouderd’. Maar wat is verouderde kennis en wie bepaalt dat, vraagt de VVD zich af. En veroudert de kennis van het ene vak niet sneller dan die van het ander?

Daarnaast kan een studiepunt volgens het wetsvoorstel niet vervallen als een student bijvoorbeeld een ziekte heeft of een bestuursjaar doet. ‘Het kan toch niet de bedoeling zijn dat deze studenten dus wél mogen afstuderen met verouderde kennis?’, vragen VVD, CDA en D66 aan de minister.

Collegegeldvrij besturen

Ook het plan om studenten die voltijd een bestuursjaar doen collegegeldvrij te laten studeren, valt niet in goede aarde. De definitie is nauwelijks begrensd, meent de VVD. ‘Geeft dit studenten niet een aansporing om zich in bochten te gaan wringen om onder deze gunstige regeling te vallen?’

En waarom moedigt de minister niet juist talentvolle bestuurders aan, die hun studie wel weten te combineren met bestuurswerk, wil de ChristenUnie weten.

Daarnaast vragen VVD en SGP zich af of het überhaupt wel wenselijk is om studenten en medewerkers in universiteits- en faculteitsraden meer macht te geven. ‘Krijgen ze daarmee niet een eenzijdige noodrem in handen? Moet het bestuur niet uiteindelijk kunnen besturen en besluiten?’ En staan studenten nog wel achter de partijen, aangezien bijna niemand op ze stemt, vraagt D66 zich af.

Of het wetsvoorstel het gaat halen is nog niet zeker. Bussemaker moet eerst alle vragen van de Eerste Kamer beantwoorden. Daarna zal ze met hen over het voorstel in debat gaan.

06-04-2016