Einde aan gesjoemel naam universiteit

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs wil de term universiteit wettelijk gaan beschermen.

‘Als je je bij een universiteit inschrijft en ettelijke duizenden euro’s betaalt om een bachelor- of masterdiploma te halen, moet je er vanuit kunnen gaan dat het een echte universiteit is, die echte diploma’s afgeeft. Dat klink als een open deur. Maar de werkelijkheid is weerbarstiger’, schrijft de minister op haar blog.

De afgelopen weken was de Al huraa ‘Universiteit’ uit Den Haag in het nieuws, die jarenlang studenten liet afstuderen als bachelor en master, maar daar helemaal niet toe bevoegd was. De diploma’s bleken ongeldig.

‘Kennelijk is niet voor iedereen duidelijk dat een opleiding slechts tot een wettelijk erkend diploma in het hoger onderwijs kan leiden als deze is geaccrediteerd door de NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie). Het mag niet zo zijn dat studenten de dupe worden van deze onduidelijkheid. Als een student een diploma meent te krijgen van een universiteit moet dat ook een echte universiteit of hogeschool zijn. Daarom wil ik de naam universiteit en hogeschool wettelijk gaan beschermen’, aldus de minister.

06-12-2013