Eindelijk voldoende animo voor UCG

Het University College Groningen (UCG) lijkt voor het eerst voldoende eerstejaars binnen te halen.

‘Er hebben zich inmiddels 102 studenten ingetekend. Dat betekent dat ze een duidelijk signaal hebben gegeven dat ze naar Groningen komen, en daarmee hebben we het doel van honderd gehaald’, zegt Rob van Ouwerkerk van het UCG.

Het UCG had de afgelopen jaren veel moeite om voldoende studenten aan te trekken. De faculteit heeft honderd eerstejaars nodig, maar wist de afgelopen twee jaren slechts dertig studenten binnen te halen. De belangstelling viel zo tegen dat het universiteitsbestuur zich begon af te vragen of het de stekker eruit moest trekken. ‘We zijn nog niet eerder aan iets begonnen dat zodanig tegenviel’, gaf RUG-bestuurder Sibrand Poppema eerder toe.

Verhuisplannen werden in de ijskast gezet en het UCG moest voortaan elke maand met het universiteitsbestuur gaan zitten om te vertellen hoe ze het tij zou keren. Bij de faculteit werd alles op alles gezet om meer studenten binnen te halen. De selectieprocedure werd aangepast, de opleiding flexibeler ingericht en een nieuwe wervingscampagne op poten gezet.

Voorspellingen

In april ging de faculteit er nog vanuit dat het in september niet meer dan vijftig nieuwe studenten zou binnenhalen. ‘We waren voorzichtig met voorspellingen, maar we hebben het dit jaar goed gedaan’, reageert Van Ouwerkerk.

Hoewel voldoende studenten zich hebben ingetekend, bestaat de mogelijkheid dat ze voor september toch nog voor een andere universiteit kiezen. ‘Wij hebben geen reden om te denken dat het aantal studenten in september afwijkt van de intekeningen. Op vier na hebben ze zich ook allemaal aangemeld voor een kamer’, zegt Van Ouwerkerk.

22-06-2016