Engels verplicht voor iedereen

Engels wordt verplicht aan de RUG. Alle studenten en medewerkers moeten binnenkort een aardig woordje Engels kunnen spreken.

Het Engels wordt namelijk volgens het universiteitsbestuur steeds meer de lingua franca van de universitaire gemeenschap, zoals Latijn dat ooit was. ‘Engels wordt meer en meer gebruikt. Wij denken dat de administratieve processen ook meer en meer Engelstalig zullen worden, dat wij hier over vijf jaar alles in het Engels met elkaar delen en er meer Engelstalige medewerkers en studenten zullen zijn’, aldus collegelid Jan de Jeu.

Onderzoek naar nieuw taalbeleid

Het besluit volgt op een onderzoek van voormalig rector magnificus Frans Zwarts (hoogleraar Nederlandse taalkunde), die vorig jaar zomer door het universiteitsbestuur werd gevraagd samen met een werkgroep een nieuw taalbeleid voor de universiteit te ontwikkelen.

Zijn advies: vanwege de snelle internationalisering van de RUG moeten alle medewerkers en studenten zowel het Engels als het Nederlands voldoende beheersen om hun werk en studie goed te kunnen uitvoeren. Maar het universiteitsbestuur wijkt daarvan af. ‘Onze lijn is: Engels is verplicht, Nederlands wordt gestimuleerd’, aldus De Jeu.

Zwarts is het daar niet helemaal mee eens. ‘Onze ervaring is dat iets verplicht stellen tegenovergestelde reacties oproept. Je moet het stimuleren. Daarnaast moet je het hebben over de verschillende categorieën van medewerkers. Bij docenten is het inherent aan de job. Maar voor iemand die baliewerk doet, hangt het van z’n werk af’, zegt hij.

Meer internationale studenten

De RUG wil met het nieuwe taalbeleid meer internationale studenten aantrekken. Die zijn nodig omdat het aantal Nederlandse studenten afneemt. Daarom worden ook steeds meer opleidingen in het Engels gegeven. ‘We vinden niet dat per se elke studie in het Engels moet. Bij medische opleidingen en rechten kan dat soms niet, omdat ze gekoppeld zijn aan de Nederlandse arbeidsmarkt’, zegt De Jeu. ‘Maar wat wel een eye-opener was, was dat bij wiskunde en natuurwetenschappen meer internationale en Nederlandse studenten binnenkwamen, nadat daar vrijwel alle bachelors in het Engels waren omgezet. Terwijl de vrees was dat het aantal Nederlandse studenten zou afnemen. Dat vonden we een belangrijk signaal.’

Ingrijpende verandering

De partijen in de universiteitsraad zijn voor het nieuwe taalbeleid, maar vragen zich wel af of de RUG-medewerkers er wel klaar voor zijn. ‘Binnen onze faculteit zijn hoogleraren en directeuren faliekant tegen het gebruik van Engels. Op dat vlak moet nog heel veel overtuigingswerk gebeuren. Voor veel medewerkers is het een ingrijpende verandering’, aldus Dinie Bouwman van de personeelsfractie.

Ook heeft de personeelsfractie moeite met het verplichte karakter. En denkt de partij dat veel medewerkers problemen zullen hebben met het tempo en de omvang van de internationalisering. Vijf jaar is net iets te snel, aldus de medewerkers. Daarnaast vraagt de partij zich af of de universiteit zo niet terug kruipt in de ivoren toren. ‘Begrijpen de belastingbetalers straks nog de kennis waarvoor zij betalen?’

Het nieuwe taalbeleid moet 1 september ingaan. Wat dat betekent voor de werkvloer, de opleidingen en de inzet van taaltrainingen wordt de komende maanden verder uitgewerkt.

 

 

Photo: Just Ard, Flickr

08-05-2014