‘Er moeten meer studentenhuizen bij’

Studentenvakbond LSVb is bang dat er in de toekomst niet voldoende betaalbare studentenwoningen zullen zijn als de wet niet wordt aangepast.

Dat schrijft de bond in een brief aan de Tweede Kamer. Morgen vergadert de Kamer over de huisvesting van studenten.

Volgens de studentenvakbond is de nieuwe Woningwet, die sinds 1 juli van kracht is, een ramp voor studenten. Sociale huisvesters mogen volgens de wet niet meer samenwerken met beleggers. ‘Waardoor er nauwelijks meer betaalbare, nieuwe studentenwoningen gebouwd kunnen worden, terwijl deze juist hard nodig zijn’, zegt LSVb-voorzitter Stefan Wirken.

Beleggers

Sociale huisvesters hebben vaak zelf niet voldoende geld om meer studentenhuizen te bouwen. Daarom werken ze geregeld samen met beleggers, die de panden kopen. In de nieuwe Woningwet wordt een einde gemaakt aan die praktijk, omdat de angst bestaat dat overheidsgeld zo terecht komt in de zakken van private investeerders.

De LSVb begrijpt die angst, maar denkt dat er andere mogelijkheden zijn. ‘Corporaties hebben al voorstellen gedaan waarbij met uitzonderingsclausules wordt gewerkt, zodat staatssteun niet op de verkeerde plek kan komen. Wij roepen minister Blok op deze voorstellen serieus te nemen en snel een uitzondering mogelijk te maken.’

In de afgelopen vijf jaar zijn er bijna 16 duizend studentenwoningen gebouwd. Maar dat is volgens de bond niet genoeg. ‘Uit de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting blijkt dat alleen al in Amsterdam en Utrecht een actueel tekort is van ruim 17 duizend studentenwoningen. Er moeten dus nog heel veel woningen bij.’

Daarnaast is het door invoering van het leenstelsel nog belangrijker geworden dat er betaalbare studentenhuizen komen, denkt de LSVb.

01-12-2015