‘Experimenteren met studieadvies’

Minister Bussemaker van Onderwijs heeft de RUG gevraagd te experimenteren met het bindend studieadvies (bsa). De minister wil dat verschillende universiteiten gaan expermenteren met een negatief bindend studieadvies in het tweede of zelfs derde studiejaar.

Bussemaker wil de druk opvoeren bij studenten. ‘We zien nu dat er een grote groep studenten uitvalt. Dat heeft vaak te maken dat ze niet voldoende bij het onderwijs betrokken zijn en niet hard genoeg werken’, zegt de minister tegen NOS.

De universiteit van Rotterdam heeft zich aangemeld voor een experiment met een drie jaar durende bsa. Leiden wil een tweejarig bsa invoeren. De RUG praat al lange tijd over verhoging van het bindend studieadvies naar 50 studiepunten en invoering in het tweede studiejaar, maar het universiteitsbestuur is er nog niet uit.

‘We hebben met de universiteitsraad afgesproken dat we eest gaan kijken wat het effect is van de huidige maatregel, en op basis daarvan met een voorstel komen’, zegt universiteitsbestuurder Sibrand Poppema. ‘We hebben vorig jaar het bindend studieadvies verhoogt naar 45 punten. We willen eerst weten wat daar de effecten van zijn. Uit de eerste analyses blijkt dat studenten in het eerste half jaar van hun tweede jaar in het zelfde tempo doorstuderen, maar we willen eerst kijken of dat effect ook doorzet.’

De studentenpartijen in de universiteitsraad hebben het universiteitsbestuur alvast aangeraden niet mee te doen aan de experimenten van Bussemaker. Studentenvakbond LSVb noemt de plannen van de minister ondoordacht en visieloos. Volgens voorzitter Kai Heijneman wordt ‘een onzorgvuldige maatregel geïntroduceerd die van hogescholen en universiteiten snelstudeerfabrieken maakt.’

13 maart 2013

 

 

 

13-03-2013