Facebookprotest tegen studievertraging

David Joost Kamermans, een van de studenten die door late betaling van zijn collegegeld een half jaar studievertraging opliep, is een protestactie begonnen op Facebook.

Met studerenaanderugkominfebruarimaarterug wil Kamermans lotgenoten en sympathisanten bijelkaar brengen. Het is nadrukkelijk geen campagne tegen de RUG zelf. ‘Maar ik protesteer wel tegen de manier waarop de RUG een masterstudent laat vallen wegens een bureaucratische formaliteit.’

Kamermans, die bedrijfskunde studeert, had zich niet aan de eis gehouden, dat het collegegeld, of de volmacht voor afschrijving daarvan, voor 1 september in handen van de RUG moest zijn. Nu kan hij – net als tientallen lotgenoten – pas 1 februari met zijn master starten.

Uitzondering

Wat hem het meeste dwars zit, is de ongelijke behandeling van studenten die te laat waren met betaling. Bij geneeskunde en psychologie werden ze bijvoorbeeld alsnog ingeschreven omdat de planning van stages en co-schappen anders te veel in de war gestuurd zou worden.

Hij heeft zelf een advocaat in de arm genomen. ‘Ik heb 28 oktober en 7 november tentamens die ik niet mag maken’, zegt hij. ‘Maar ik word pas 11 november gehoord tijdens een hoorzitting van de Geschil- en Adviescommissie.’

Hij geeft zichzelf weinig kans, omdat andere studenten al nul op het request zouden hebben gekregen. ‘Daarna kan ik een tijdelijke voorziening aanvragen bij het College voor Beroep van Het Hoger Onderwijs. Maar dan zal ik nog geen toestemming krijgen om tentamens te maken, alleen om onderwijs te volgen.’

 

24-10-2013