FEB niet naar Yantai

De Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) staat niet op de definitieve lijst met master- en bacheloropleidingen die de RUG wil aanbieden op haar zustercampus in Yantai.

Vorig jaar werd bepaald dat de Faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen (FWN) en FEB een aantal Engelstalige opleidingen zouden verzorgen op de branchcampus in de Chinese stad Yantai. Maar in de definitieve lijst met opleidingen voor Yantai, die afgelopen donderdag op de MyUniversity Infonetpagina werd gepubliceerd, zijn geen FEB-opleidingen te vinden.

Ruimtelijke wetenschappen

Volgens de huidige plannen wordt straks een half dozijn FWN-opleidingen naar China geëxporteerd. Het betreft de bacheloropleidingen scheikunde, technische bedrijfskunde, life science & technology en wiskunde, evenals twee masteropleidingen: chemical engineering en biomedical engineering. Die laatste zal worden aangeboden in samenwerking met de Faculteit Geneeskunde.

De masteropleiding environmental & infrastructure planning van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen staat ook op de lijst. In een antwoord per e-mail weidde de decaan van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Oscar Couwenberg niet uit over hoe zijn faculteit betrokken is geraakt: ‘In de nabije toekomst zullen we nauw samenwerken met het College van Bestuur om de details van het plan uit te werken’, schrijft hij.

Erik Meijles, voorzitter van de faculteitsraad van ruimtelijke wetenschappen, zegt dat de beslissing de faculteit erbij te betrekken erg snel gevallen is. ‘Voor zover ik het begrijp, hebben ons faculteitsbestuur en het College van Bestuur het allemaal heel snel geregeld. Wij zijn hier vorige week van op de hoogte gesteld: de faculteitsraad heeft vooralsnog geen officieel standpunt ingenomen.’

Biomedical engineering

Ook bij het UMCG ging het ineens heel rap: binnen een paar weken was de kogel door de kerk. Professor Bart Verkerke, voorzitter van de masteropleiding biomedical engineering, zegt dat hij werd benaderd met de vraag of de opleiding geïnteresseerd zou zijn om colleges te geven in Yantai, maar verder dan dat ging het niet.

‘Ik moet zeggen dat het allemaal een beetje onverwacht komt’, zegt Verkerke. ‘Wij moeten nog uitvogelen wat ons standpunt is. Op zich staan we open voor een experiment, maar dan moet er natuurlijk wel beter gecommuniceerd worden. Op deze manier wordt het vooral lastig om alles te overzien en er draagvlak voor te creëren.’

‘Past goed’

Hoewel er eerder in het openbaar nog niet gesproken is over het besluit om opleidingen van deze twee faculteiten in Yantai aan te bieden, zegt RUG-woordvoerder Gernant Deekens dat de decanen van alle faculteiten al vanaf het begin betrokken waren bij, en geïnformeerd werden over de Yantai-plannen.

‘We willen een aantrekkelijk en gevarieerd opleidingenaanbod hebben in Yantai, vanuit de gedachte dat we een brede researchuniversiteit willen vestigen. De masteropleiding van ruimtelijke wetenschappen past heel goed bij deze aanpak.’

Kees van Veen, voorzitter van de faculteitsraad van economie & bedrijfskunde, noemt het uitstel van het besluit over de deelname van FEB ‘een wijze beslissing, aangezien er al eerder aangegeven werd dat er binnen de faculteit weinig steun voor is’.

Bedrijfsplan

Vanwege de twijfels die binnen de faculteit bestonden over het gebrek aan gedetailleerde plannen, vormde FEB vorig jaar de Yantai-adviescommissie om de zaak uit te zoeken. In haar rapport, dat afgelopen herfst gepubliceerd werd, somt de commissie alle zorgen van de faculteitsmedewerkers op. Dit semester zal de faculteit meewerken aan het opstellen van een bedrijfsplan. Het ontbreken daarvan werd door de adviescommissie aangemerkt als een van de tekortkomingen van de plannen.

‘Door de huidige beslissing heeft FEB een betere gelegenheid om een bedrijfsplan op te stellen, waarmee we faculteitsbrede steun kunnen verzamelen voor het Yantai-project’, aldus Van Veen. ‘De faculteitsraad zal de discussies en de besluitvorming rond het Yantai-project op de voet blijven volgen en ziet uit naar toekomstige discussies hierover.’

‘Te onzeker’

Op de Infonetpagina met de definitieve lijst van opleidingen is te lezen dat het besluit over de deelname van FEB is uitgesteld omdat de situatie ‘te onzeker’ zou zijn. Ook zou uit rapportages blijken dat er in China steeds minder interesse is in economie- en bedrijfskundeopleidingen. Het RUG-bestuur en het faculteitsbestuur willen ook ‘meer draagvlak creëren’ binnen de faculteit zelf, waar medewerkers de afgelopen maanden hun zorgen over de plannen hebben uitgesproken.

Casper Albers, lid van de personeelsfractie van de universiteitsraad, vindt het extra jaar voor FEB ‘persoonlijk’ een goed idee. ‘Het spreekt vanzelf dat we ons bewust waren dat de weerstand bij FEB (van zowel de faculteitsraad als de medewerkers) nogal wat heftiger was dan bij FWN’, zegt hij.

Ondanks overleg met de faculteiten over de definitieve lijst, zegt Albers dat de universiteitsraad van tevoren niet was geraadpleegd of geïnformeerd over de veranderingen.

Goedkeuring

Omdat economie & bedrijfskunde in eerste instantie niet van de partij zal zijn, zal de startdatum van een aantal opleidingen – de bachelor wiskunde, de master environmental & infrastructure planning en de master biomedical engineering – worden vervroegd. ‘Deze opleidingen zijn erg populair in China. Samen met de eerdergenoemde opleidingen vormen ze een aantrekkelijk pakket’, meldt de Infonetpagina.

De lesprogramma’s van alle opleidingen moeten ter goedkeuring aan het Chinese ministerie van Onderwijs worden overlegd. Dat zal gebeuren zodra de Chinese Landbouwuniversiteit het verzoek voor de branchcampus bij de provincie Shandong heeft ingediend.

Als de plannen door de betreffende autoriteiten worden goedgekeurd, gaat in september 2017 een voorbereidingsjaar van start. Vervolgens zijn in 2018 de academische RUG-opleidingen in Yantai aan de beurt.

Letterendecaan Gerry Wakker zei vrijdag in de faculteitsraadsvergadering dat er sterke druk op haar faculteit was uitgeoefend om twee opleidingen – Europese talen & culturen en internationale betrekkingen & internationale organisatie – vervroegd in Yantai aan te bieden, maar de betrokken afdelingen weigerden hieraan mee te werken.

‘Wij staan er niet op en dat hebben wij met vereende kracht bereikt’, aldus Wakker. ‘Er is sterke druk op ons uitgeoefend om in 2017 te starten. We hebben dat tegen weten te houden. Het faculteitsbestuur heeft overleg gepleegd met de twee opleidingen en heeft vol op de rem gestaan. Dat is even spannend geweest, maar uiteindelijk is er geluisterd naar onze argumenten. In het collegejaar 2019-2020 zouden we van start moeten gaan, maar het enige plan dat vaststaat, is de groep die voor 2017 gepland stond. De rest komt wel. Daar maken we ons verder geen zorgen om.’

15-02-2016