FEB schaft numerus fixus af

De regels voor numerus fixus en selectie aan de poort zullen vanaf studiejaar 2017-2018 zo sterk veranderen dat de faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) heeft besloten alle toelatingseisen voor bachelorstudenten af te schaffen.

Volgens Kees Praagman, directeur onderwijs van FEB, zijn de nieuwe regels zo ingewikkeld dat het ‘haast onmogelijk’ wordt om aan de poort te selecteren. De regels worden inflexibel, stelt hij. ‘Als we wel doorgaan, bestaat de kans dat FEB tenminste halveert in studentenaantallen. Misschien zelfs wel erger.’

Deadline en DUO

Op twee cruciale punten verandert de wetgeving, vertelt Karin de Roo, afdelingshoofd educational administration and student support van FEB: de aanmelddeadline wordt naar voren gehaald en DUO gaat zich niet meer met de inschrijvingen bemoeien. Die twee wijzigingen maken selectie aan de poort een stuk minder flexibel, aldus De Roo.

De aanmelddeadline voor nieuwe studenten die zo’n selectieprocedure moeten doorstaan, wordt verplaatst naar januari. Voorheen konden faculteiten enigszins hun eigen deadline bepalen. Bij FEB was die in april. Daarnaast worden universiteiten zelf verantwoordelijk voor de plaatsing van studenten, waar DUO dat nu nog doet.

Buitenlandse studenten

De instroom van buitenlandse studenten is vooral bij de bachelor international business groot. ‘Als we vasthouden aan de selectie, prijzen we onszelf wat betreft buitenlandse instroom uit de markt’, stelt onderwijsdirecteur Praagman. Hij vindt de nieuwe termijn tussen aanmelddeadline en definitieve toelating veel te lang.

Door het wegvallen van DUO vreest FEB dat ze nog meer buitenlandse studenten mis zal lopen. Karin de Roo: ‘DUO fungeert als verkeersregelaar.’ FEB sprak bijvoorbeeld met DUO af dat meer studenten werden toegelaten dan het fixus-nummer. ‘Door allerlei redenen valt een groot deel van de internationale studenten al voor de start van het collegejaar af. Ze komen bijvoorbeeld financieel niet rond, krijgen geen visum of schrijven zich bij meerdere opleidingen in.’ Die plekken konden alsnog worden opgevuld tot het maximale aantal, omdat al meer studenten waren toegelaten dan het fixus-nummer.

Door het wegvallen van DUO kan dat vanaf 2017 niet meer, vertelt De Roo. ‘Als we de numerus fixus blijven hanteren, is er in eerste instantie plek voor het aantal studenten gelijk aan het fixus-nummer.’ De rest van de studenten komt op de wachtlijst en moet maar afwachten of iemand zich alsnog afmeldt. ‘Afmelden hoeft niet. De ervaring leert dat studenten dat dus niet altijd doen. We weten vaak pas vlak voor of op 1 september wie niet komt. Dan is het te laat om nog anderen aan te nemen’, aldus het afdelingshoofd.

‘Twee kwaden’

Onderwijsdirecteur Praagman voorziet bij twee van de vier bachelors overigens weinig problemen door de afschaffing. Bij bedrijfskunde en econometrics schommelt het aantal aanmeldingen vaak rond het fixus-nummer. Selectie is dus eigenlijk niet meer nodig. Op economics and business economics zit al geen fixus meer.

Bij international business is het een heel ander verhaal. ‘We moeten kiezen tussen twee kwaden’, aldus Praagman. Het aantal aanmeldingen voor deze studie is jaarlijks fors groter dan het fixus-nummer. ‘We lopen het risico overlopen te worden door studenten door de afschaffing. Maar als we selectie doorzetten, is de kans groot dat we veel te weinig studenten krijgen.’

Europese talen en culturen

Ondanks de nieuwe, inflexibele regelgeving, overweegt letteren wel aan de poort te selecteren en een numerus fixus in te stellen voor de bachelor Europese talen en culturen. Het aantal studenten bij die studie neemt namelijk zienderogen toe. Praagman: ‘Ik hoop dat ze beseffen waar ze aan beginnen.’

Letterendecaan Gerry Wakker zegt op de hoogte te zijn van de nieuwe regels voor de selectie. ‘Er is nog geen definitief besluit genomen over de invoering. We willen eerst onderzoeken is of het nieuwe systeem haalbaar is.’

18-02-2016