Financiële problemen letteren ‘zeer zorgwekkend’

De faculteitsraad van letteren wil dat de RUG meer geld aan de faculteit geeft, zodat het uit de financiële problemen kan komen. Dat schrijft de raad in een brief aan het universiteitsbestuur.

De faculteit duikt opnieuw flink in de rode cijfers. Als er niet snel maatregelen worden genomen, eindigt letteren in 2019 met exploitatietekorten van 7,8 miljoen euro.

‘De cijfers voor de latere jaren (na 2016, red.) zijn zeer zorgwekkend’, schrijven de studenten en medewerkers van de raad in de brief. Net als het faculteitsbestuur noemen ze de situatie onaanvaardbaar.

De leden vinden dat de faculteit slachtoffer is van het RUG-verdeelmodel; de verdeling van de rijksbijdrage onder de faculteiten. Net als het faculteitsbestuur vinden ze de verdeling oneerlijk en menen ze dat letteren meer geld moet krijgen. Een andere verdeling zal echter moeilijk worden. Want als letteren meer krijgt, krijgen andere faculteiten minder.

‘We zitten klem’

‘Wij zitten klem tussen onderwijsverplichtingen — we moeten voldoen aan de onderwijsvraag — en de onderwijsbekostiging, die gebaseerd is op eerste inschrijving en diploma’, schrijven ze. De faculteit heeft te maken met veel niet-bekostigde studenten. Van de letterenstudenten studeert 40 procent niet nominaal, waardoor de faculteit zelf geld moet bijleggen om ze onderwijs te geven. Ook heeft letteren te maken met veel studieswitchers en studenten die een tweede opleiding doen. Ook daarvoor krijgt de faculteit geen bekostiging.

Letteren hoopt al jaren uit de rode cijfers te komen door meer studenten te trekken, bijvoorbeeld met behulp van de brede bachelor Europese talen & culturen en de opleiding mediastudies. Maar de faculteit kan daar pas over enkele jaren de vruchten van plukken, zegt de raad. ‘De kosten gaan in ruime mate voor de baat uit: bij een fel gewenste stijging van studentenaantallen leidt dit in eerste instantie slechts tot meer kosten, en pas veel later tot hopelijk meer inkomsten.’

‘Geef ons meer geld’

De studenten en medewerkers vinden daarom dat de onderwijsbekostiging moet worden aangepast, omdat die nu ‘onvoldoende is afgestemd op de aard van de faculteit en op opleidingen die eigenlijk een hogere bekostiging rechtvaardigen’. ‘Wij dringen er bij het universiteitsbestuur op aan op dit punt letteren tegemoet te komen met een deels andere financiering’, aldus de leden. Oftewel, in gewone mensentaal: geef ons meer geld.

Het faculteitsbestuur liet eerder weten dat de financiële situatie zeker ernstig is, maar dat er geen reden is tot paniek.

07-12-2015