Fixus rechten afschaffen?

Het universiteitsbestuur denkt na over afschaffing van de numerus fixus voor rechten.

Een jaar nadat de faculteit rechtsgeleerdheid besloot zelf te bepalen wie tot de opleiding wordt toegelaten, staat de numerus fixus alweer ter discussie. Er zijn 600 plaatsten beschikbaar in Groningen, maar dit jaar bleef het aantal inschrijvingen op 585 steken. Heeft een fixus dan nog wel zin, vraagt het universiteitsbestuur zich af.

Die vraag wordt niet alleen in Groningen gesteld. Alle universiteiten zagen het aantal aanmeldingen voor rechtenopleidingen dalen. ‘Bij geen enkele universiteit is de fixus gehaald. Nu zegt een aantal universiteiten dat ze ermee willen stoppen’, bevestigt universiteitsbestuurder Sibrand Poppema.

Signaal

De studentenstop bij rechten is al langer punt van discussie. Drie jaar geleden lieten de universiteiten voor het eerst weten een studentstop te willen invoeren. Daarmee moest een duidelijk signaal richting de overheid worden gegeven dat het aantal studenten niet kon blijven groeien zonder extra geld uit Den Haag. Het plan werd toen uiteindelijk afgeblazen omdat een aantal opleidingen het niet aandurfde.

In 2012 hakten de universiteiten alsnog de knoop door en besloten toch een fixus in te stellen, met als doel het aantal rechtenstudenten in Nederland iets terug te dringen. Maar het aantal aanmeldingen bleek plotseling vanzelf te krimpen.

Onderwijskwaliteit

‘De enige reden om een fixus in te stellen is als het aantal aanmeldingen de capaciteit overstijgt. Als de studenteninstroom zo groot wordt, dat de onderwijskwaliteit in gevaar komt. Toen we het besluit namen om de fixus in te voeren, liep het Amsterdam ook echt over de schoenen. Maar het lijkt erop dat nu de fixus er werkelijk is de bui over is’, zegt Poppema.

Waarom het aantal rechtenstudenten landelijk is gedaald, is volgens Poppema niet duidelijk. ‘Het kan met de economische situatie te maken hebben. Ook juristen komen nu moeilijker aan een baan’, aldus de collegevoorzitter.

Gênant

Het universiteitsbestuur is nu met andere universiteiten en het faculteitsbestuur – dat altijd tegen invoering van een fixus is geweest – in discussie over afschaffing van de studentenstop. ‘Het is gênant om een jaar nadat de fixus is ingevoerd er al mee te stoppen, maar ook om het vol te houden terwijl het onnodig is. We overleggen nu wat we in Groningen gaan doen’, vertelt Poppema.

Daarbij is de RUG vooral ook afhankelijk van de concurrentie. Poppema: ‘Als Nijmegen de fixus afschaft en wij niet, kan dat voor ons nadelig zijn.’

Een eerste overleg tussen het universiteitsbestuur en het bestuur van de faculteit rechtsgeleerdheid heeft nog niet tot een conclusie geleid. ‘Er is nog geen besluit genomen en we kunnen nog niet aangeven wanneer dat wel wordt genomen’, reageert RUG-woordvoerder Gernant Deekens.

07-11-2013