Folia en Parool samen

Folia Magazine gaat iedere zaterdag wetenschapspagina's maken voor Het Parool. Daarmee versterken het onafhankelijk magazine van de Universiteit van Amsterdam en de stadskrant hun samenwerking.

De verandering maakt deel uit van een algehele vernieuwing van Het Parool. De krant moet Amsterdamser worden dan nu het geval is, vertelt adjunct-hoofdredacteur Ronald Ockhuysen op de website van Folia. ‘Net als in de rest van de krant willen we ons ook op onze wetenschapspagina’s sterker op de stad Amsterdam gaan richten. Folia is natuurlijk goed op de hoogte van wat daar allemaal speelt. Daarom lag het voor de hand de samenwerking met hen op te zoeken.’

Volgens hoofdredacteur van Folia Jim Jansen zal de regie over de inhoud van de pagina’s bij Folia liggen. ‘Maar dat betekent niet dat er alleen over de UvA en HvA wordt geschreven,’ benadrukt hij. ‘Alles wat met Amsterdam, wetenschap en hoger onderwijs te maken heeft krijgt op de pagina’s een plek. Dus ook Inholland, de VU en de KNAW zullen aan bod komen. ’

De kopij voor de pagina’s zal voor een deel bestaan uit stukken die, al dan niet in een langere versie, in Folia hebben gestaan of nog zullen verschijnen. Tevens zullen er stukken verschijnen die exclusief voor de zaterdagkrant zijn gemaakt.

15 maart 2013

15-03-2013