Ontslaggolf bij letteren

De reorganisatie bij de faculteit letteren slaat diepe wonden. Van de 73 personeelsleden die onder de reorganisatie vallen, verliezen 45 hun baan. Veel afdelingen verliezen de helft van hun bezetting.

Dat staat in het concept personeelsplan dat het faculteitsbestuur onlangs naar de getroffen medewerkers heeft gestuurd. Vooral de kleine opleidingen moeten bloeden, omdat ze niet voldoende studenten binnenhalen. De faculteit hoopt de bezuiniging van jaarlijks 2,5 miljoen euro op te vangen door flink te snijden in het personeelsbestand.

Uitzonderingen

Tijdelijke dienstverbanden worden niet meer verlengd (16), andere functies worden opgeheven omdat de opleiding verdwijnt. Vijf personeelsleden gaan met pensioen en twee medewerkers van het geschrapte expertisecentrum taal, onderwijs en communicatie (Etoc) hebben zelf ontslag genomen.

In totaal verliezen 51 medewerkers hun functie, maar zes mogen toch blijven vanwege externe gelden, of omdat ze ook een andere functie binnen de faculteit hebben. Een van hen is decaan Gerry Wakker. Haar functie in de leerstoel Oudgriekse taalkunde wordt opgeheven. Zij mag blijven, omdat ze per 1 juli wordt herbenoemd als decaan.

Treurig

Nu Deens en Noors worden geschrapt, blijft van de leerstoel Scandinavische taal- en letterkunde alleen universitair hoofddocent Zweeds Petra Broomans en een vacature voor een halve baan over. ‘Amy van Marken, die Scandinavische talen van een eenvrouwsbedrijf heeft opgebouwd tot een bloeiend instituut, zou zich omdraaien in haar graf als ze dit zou horen’, zegt Broomans. ‘Een wetenschappelijk instituut met veel aanzien wordt hierdoor weggevaagd. Het is een heel treurig besluit.’

Broomans noemt het ontslag van haar collega’s catastrofaal. ‘Het is naar om weg te gaan, maar ook om te blijven. We waren zo trots op deze opleiding. Nu moet ik zien of ik vanuit deze slechte uitgangspositie het weer kan uitbouwen.’

letteren-harmonie-2

Bezwaar

Ook algemene literatuurwetenschap krijgt een flinke klap. Van de negen medewerkers, blijven er vier over. ‘Het hakt in het hele team, dat is niet makkelijk’, reageert hoogleraar Liesbeth Korthals Altes. ‘Het vreemde van deze maatregel is, dat de met ontslag bedreigde medewerkers niet bij literatuurwetenschap zitten, maar bij muziek en film, studies die veel studenten trekken. En die hebben zo dadelijk te weinig personeel. Het pakt ontzettend pijnlijk uit. We worden onterecht onevenredig hard gepakt.’

De medewerkers van letteren hebben tot 21 juni de tijd om bezwaar te maken tegen de geplande ontslagen. Korthals Altes gaat daar gebruik van maken. ‘We denken dat in de tellingen van studentenaantallen de minoren niet zijn meegenomen. Daarover gaan we een gesprek voeren met het faculteitsbestuur. We verwachten dat er een oplossing kan worden gevonden. En anders hebben we een probleem, omdat er dan écht te weinig mensen zijn. Maar we gaan niet bij de pakken neerzitten en hebben al plannen om meer studenten te trekken.’

Toekomst

Hoewel de bezetting van oudere Nederlandse letterkunde wordt gehalveerd naar twee medewerkers, maakt hoogleraar oudere Nederlandse Letterkunde Bart Ramakers zich daarover weinig zorgen. ‘Het is spijtig, maar het verlies is beperkt, omdat een van de medewerkers toch mag blijven vanwege een Rosalind Franklinaanstelling.’

Ramakers maakt zich vooral zorgen over het verdwijnen van oudere letterkundes. ‘Je raakt periodes uit de geschiedenis van de talen kwijt. Het is alsof je zegt: we hebben de opleiding geschiedenis, maar geven alleen de geschiedenis van de twintigste eeuw.’

Die kaalslag is volgens de hoogleraar bedreigend voor de toekomst van de opleidingen. ‘Alleen Nederlands en Engels zijn nog over. Ik voel me zo langzamerhand verweesd, geïsoleerd en alleen.’

De reorganisatie moet 1 september 2014 zijn afgerond. De medewerkers met een vaste baan die op de ontslaglijst staan, krijgen vanaf september dit jaar begeleiding bij het vinden van een nieuwe baan.

13-06-2013