Prutsende penningmeester

Een penningmeester van de financiële studievereniging Risk heeft z’n ontslag ingediend nadat bekend werd dat hij ongeoorloofde transacties had gedaan.

Het bestuur van de vereniging wil niet vertellen wat er precies is gebeurd. ‘We houden het liever intern, maar het gaat niet om fraude. Het is geen leuke situatie voor de persoon en de vereniging’, zegt een van hen.

Geen schade

De penningmeester zou transacties hebben gedaan die ‘niet in overeenstemming waren met interne maatstaven’, zo is de leden tijdens een vergadering meegedeeld. Hij was onderdeel van het vorige bestuur en blijft gewoon lid van de vereniging.

Risk zou geen financiële schade hebben opgelopen.

Enkele leden binnen studievereniging Risk maken zich zorgen over de situatie. Ze vinden dat ze onvoldoende over de kwestie zijn geïnformeerd door het bestuur. Vragen over de fraude worden niet beantwoord zeggen ze. De leden willen openheid van zaken omdat de geruchten over de fraude de vereniging en de voormalig penningmeester schaden.

Vaker in problemen

Verenigingen hebben wel vaker last van frauderende penningmeesters. In 2012 kwam studentenfestival Stukafest in financiële problemen na fouten van een penningmeester, die reclame inkomsten rooskleuriger voorstelde dan ze in werkelijkheid waren. Bij studentenvolleybal vereniging Kroon werd een jaar eerder geld verduisterd door de toenmalige kassier.

23-04-2014