‘Geef meer duidelijkheid over plannen Yantai’

De studenten en medewerkers in de universiteitsraad willen meer duidelijkheid over de plannen rond Yantai. Ze hebben het universiteitsbestuur om een heldere haalbaarheidsstudie gevraagd.

Om het vertrouwen van medewerkers en studenten terug te winnen en geruchten tegen te gaan, moet het universiteitsbestuur open zijn over haar intenties in Yantai, vindt de raad. ‘Inclusief alle positieve en negatieve punten, kansen en risico’s.’

De partijen hebben ten eerste om een businesscase gevraagd. ‘We hebben een duidelijk verhaal nodig waarin de huidige en potentiële problemen, waar de universiteit tegenaan kan lopen, worden behandeld. Een duidelijke en eerlijke opsomming van risico’s en mogelijke gevaren’, hield Alexander van ’t Hof (SOG) namens alle partijen het universiteitsbestuur voor.

Inzage

Daarnaast willen de partijen inzage in alle overeenkomsten die de RUG heeft getekend met partijen in China. Ook willen ze voortaan op de hoogte worden gesteld van de inhoud van overeenkomsten, voordat deze worden getekend. Ten slotte vragen ze om een tijdlijn, waarin een duidelijk moment wordt aangeven waarop de universiteit de knoop doorhakt over het al dan niet starten van een campus in Yantai.

RUG-voorzitter Sibrand Poppema wilde de raad op alle punten wel tegemoetkomen, al is het volgens hem lastig om een strikt tijdschema te maken. ‘We weten bijvoorbeeld niet hoe lang het ministerie van Onderwijs in China over onze eventuele aanvraag zal doen. Gemiddeld is dat drie maanden. Maar het kan ook sneller’, zei hij.

Maar voordat de aanvraag naar het Chinese ministerie gaat, wil de RUG eerst nog een overeenkomst tekenen met de Chinese partneruniversiteit. ‘Dat zal gaan over de garantie van academische vrijheid (op de campus, red.), vrije toegang tot internet en heldere kwaliteitscontrole.’

Volgens Poppema heeft de RUG een Chinees advocatenkantoor gevraagd om onderzoek te doen naar eventuele financiële valkuilen voor de universiteit. ‘We mogen geen financieel risico lopen’, aldus de collegevoorzitter.

Waarom?

Zo bleef voor de raadsleden nog één vraag over: waarom gaan we precies naar Yantai? Een belangrijke reden is volgens Poppema de afname van het aantal Nederlandse studenten. ‘Een afname van 360 studenten betekent vele malen minder miljoenen, en vele banen minder. Ik had niet verwacht dat het aantal Nederlandse studenten al dit jaar zoveel zou afnemen. We voeren aan de RUG een zeer actief beleid voor het aantrekken van internationale studenten, maar dat is niet voldoende gebleken om de terugloop van studenten op te vangen.’

Volgens het universiteitsbestuur is het daarom van groot belang om meer internationale studenten via de campus in Yantai aan te trekken, ook al zijn die studenten niet verplicht om naar Groningen te komen. ‘Toch ben ik ervan overtuigd dat een deel hiernaartoe komt. Niet omdat het moet, maar omdat ze een jaar in het buitenland willen doorbrengen. Een jaar in het buitenland heeft grote waarde voor ze en kost ze niet veel meer’, zei Poppema.

Schatten

Volgens personeelslid Antoon de Baets gaat het daarbij vooral om wishful thinking. ‘We denken dat er meer studenten naar Groningen zullen komen. Maar kunt u niet een paar getalsmatige scenario’s opstellen zodat we meer houvast hebben?’, vroeg hij Poppema.

‘Niemand van ons had voorzien dat we dit jaar zo’n grote terugloop van studenten zouden hebben. Het was in de vooraanmeldingen niet te zien. Je kunt dus schatten wat je wilt, maar er zullen altijd dit soort dingen doorheen spelen’, reageerde Poppema. Toch beloofde hij die schattingen wel te zullen maken.

29-10-2015