‘Geef meer geld aan letteren’

De personeelsleden en studenten in de universiteitsraad maken zich zorgen om letteren. Ze willen dat het universiteitsbestuur de faculteit financieel te hulp schiet.

‘Letteren is het zorgenkind van de RUG’, concludeerde personeelslid Jan Visser donderdag in de universiteitsraad. ‘Kan het universiteitsbestuur daar nog iets extra’s voor doen?’, vroeg hij aan collegelid Jan de Jeu.

Letteren zit in de problemen. Twee jaar na de reorganisatie – waarbij 33 voltijdsbanen werden geschrapt en er flink in de kleine talenstudies werd gesneden – duikt de faculteit opnieuw flink in de rode cijfers. Een toestroom aan nieuwe studenten zal de faculteit er weer bovenop helpen, denkt het faculteitsbestuur. Maar de partijen in de universiteitsraad hebben daar een hard hoofd in.

‘Dat is wel een zeer rooskleurige beschildering van de toekomst. De toestroom valt nu al tegen. Een toename van het aantal masterstudenten zou kunnen bijdragen aan het financieel gezonder maken van de faculteit. Maar wij zien niet in hoe dat in korte tijd ineens zou moeten gebeuren’, zei SOG-fractievoorzitter Esmée Gemke namens SOG en Lijst Calimero.

Wildgroei minoren

De partijen zien meer in het aanpakken van de wildgroei in het minorenaanbod en adviseren het universiteitsbestuur daarom ‘met klem’ om daar geld voor beschikbaar te stellen. Ook vinden de studenten dat Letteren een groter deel moet krijgen uit de pot met geld die de RUG ieder jaar onder de faculteiten verdeelt, de zogenoemde startwaarde.

Maar dat ziet De Jeu niet zitten. ‘Die discussie gaan we niet voeren. Want als we de bijdrage voor Letteren verhogen, zou dat betekenen dat andere faculteiten minder krijgen.’ En ook een andere financiële bijdrage is nog niet aan de orde, zegt hij, omdat de faculteit niet om meer geld heeft gevraagd.

Geen zwart gat

‘Letteren moet het meest scherp aan de wind zeilen, dat is juist. Maar het faculteitsbestuur heeft de nodige plannen over hoe ze dat kunnen aanpakken. Ze kijken niet in een groot zwart gat. Als ze geen ruimte meer voor vernieuwing zien, gaan we opnieuw in gesprek’, lichtte De Jeu toe.

De personeelspartij nam daar geen genoegen mee. ‘Het gaat landelijk niet goed met de letterenfaculteiten. Als de universiteiten de startwaardes niet verhogen, werkt u op termijn mee aan de teloorgang van de letterenfaculteiten’, merkte Antoon de Baets op.

11-12-2014