‘Geen avondcolleges voor NS’

NS-topman Roger van Boxtel ziet studenten graag uit de spits verdwijnen. De RUG zou zich ‘flexibel’ opstellen, maar colleges naar de avond verplaatsen is niet aan de orde, stelt woordvoerder Riepko Buikema.

De NS kampt met overvolle treinen tijdens de spits. Reden voor NS-topman Roger van Boxtel om eind 2015 een oproep te doen aan universiteiten en hogescholen. Als colleges naar avonduren verplaatst worden, neemt de drukte in de trein tijdens de ochtendspits enorm af, aldus Van Boxtel.

Vorige week werd bekend dat de Universiteit Utrecht bestudeert of colleges, met name voor eerstejaars, kunnen worden verschoven naar de avond. Daarmee geeft zij gehoor aan het verzoek van de NS. Het leidde tot een stormloop aan kritiek onder studenten.

Afhankelijk van werken

In een open brief aan Van Boxtel brengt de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) de problemen onder de aandacht. ‘Veel studenten hebben in de avond reeds andere activiteiten. Te denken valt aan: werk, sport- of verenigingsactiveiten, of andersoortige extracurriculaire activiteiten. Zeker gezien de invoering van het leenstelsel zijn veel studenten afhankelijk geworden van werken naast hun studie.’ Ook Christiaan Brinkhuis, penningmeester van de Groninger Studentenbond, ondertekende de brief.

Van Boxtel gaf tegenover Algemeen Dagblad aan ook al te hebben gesproken met de universiteit van Nijmegen. Verder brengt de topman deze week een bezoek aan Leiden en staat ook een afspraak met Amsterdam op de rol. De Universiteit Twente en de RUG zouden willen ‘flexibiliseren’, zo liet hij weten.

Beter Benutten

Dat wil echter niet zeggen dat de collegetijden in Groningen zullen wijzigen. Integendeel zelfs, stelt RUG-woordvoerder Riepko Buikema. ‘Dat is op dit moment niet aan de orde. Vermoedelijk doelt Van Boxtel met zijn uitspraak op het project ‘Beter Benutten’, waarbij we zoeken naar manieren om de spits te ontlasten. Een voorbeeld van een oplossing zijn e-bikes. Op dat gebied zijn we bereid om mee te denken.’

‘Colleges opschuiven naar de avonduren vraagt veel van studenten en medewerkers. Dat zie je ook aan reacties bij andere universiteiten. Bij ons worden nu al op zaterdag tentamens afgenomen.’ Buikema relativeert de situatie voor Groningers: ‘In onze omgeving rijdt vooral regionaal vervoer, bovendien wonen veel studenten op kamers. Als er een probleem is, dan is dat vooral op maandagochtend en vrijdagavond.’

NK treinreizen

De NS weet niet hoeveel studenten dagelijks van en naar Groningen reizen met de trein. Uit cijfers van de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting blijkt dat van iedereen die in Groningen studeert (ongeveer 40 duizend Hanze- en RUG-studenten), slechts zo’n 7700 buiten de stad woont.

Dinsdag staat een landelijke actie op de planning. Met het Facebookevenement NK treinreizen worden studenten opgeroepen de NS ‘te laten zien hoe hard wij als studenten het openbaar vervoer nodig hebben’. Op dit moment hebben zo’n 25 duizend gebruikers op ‘Gaat’ geklikt, terwijl 26 duizend geïnteresseerd zijn.

07-03-2016