Geen ‘cafetariamodel’ voor student-bestuurders

Studentenpartij SOG wil dat parttime student-bestuurders kunnen betalen per vak. Maar de universiteit ziet niets in het ‘cafetariamodel’.

Parttime student-bestuurders van verenigingen hebben het moeilijk volgens SOG. Hun beurs wordt steeds lager, terwijl ze zich vaak twintig uur per week inzetten voor hun vereniging en daarnaast ook nog moeten studeren. Vaak betekent dat dat ze maar weinig in de collegebanken zitten, terwijl ze wel het volledige collegegeld moeten betalen.

‘We willen de parttime student-bestuurder graag de mogelijkheid bieden om te kunnen kiezen voor een flexibele regeling. Dit houdt in dat de student in uitzonderingspositie kan kiezen tussen het reguliere collegegeld of een zogenaamd flex-traject, waarbij modules van 15 studiepunten worden gedaan, waardoor de kosten tijdens een bestuursjaar niet de spuigaten uitlopen’, schrijft de partij in een voorstel aan het universiteitsbestuur.

Maar het RUG-bestuur heeft er geen oren naar. ‘In onze onderwijsfilosofie is het uitgangspunt altijd dat besturen plaatsvindt naast studeren.’

Geen vertraging

Het onderwijsprogramma en de indeling van het collegejaar is erop gericht dat studenten volop studeren en geen vertraging oplopen, aldus de bestuurders. ‘Er is daarbij geen sprake van een soort cafetariamodel waarbij men, al naar gelang men daartoe de behoefte heeft, een deel van een programma volgt.’

De Universiteit van Amsterdam wil wel experimenteren met betalen per vak. Maar de proef, die in september zou beginnen, is met een jaar uitgesteld omdat de wettelijke mogelijkheid nog ontbreekt. Het RUG-bestuur wacht dat experiment en de benodigde wetswijziging af voordat het over flex-studeren wil discussiëren.

18-05-2016